skip to Main Content

RNDr. Pavel Duda, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

– evoluční antropologie
– behaviorální ekologie člověka
– kulturní evoluce
– fylogenetika

Kontakt:

e-mail: pavel.duda@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 254
místnost: B 254

CV

Vzdělání:

– 2011 – 2017: doktorské studium, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika
Disertační práce: Human population history and evolution of culture: A phylogenetic approach
školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

– 2008 – 2011: navazující magisterské studium, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika
Diplomová práce: Evolution of human socio-cultural and ecological traits: a phylogenetic (supertree) approach
školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

– 2005 – 2008: bakalářské studium Biologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika
Bakalářská práce: Cladistic analysis of reproductive, behavioral, sociobiological, and developmental traits in the Hominoidea
školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Zaměstnání:

– od r. 2017: Výzkumný pracovník, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzity v Českých Budějovicích
– 2016 – 2018: Výzkumný pracovník, Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, České Budějovice
– 2016 – 2017: Výzkumný pracovník, Centrum pro teoretická studia (CTS), Praha
– 2015 – 2017: Odborný pracovník, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzity v Českých Budějovicích

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2017, 2016: Centrum pro teoretická studia (CTS), Univerzita Karlova v Praze a Akademie věd České republiky, Praha (Česká Republika), celkem 5 měsíců
– 2014: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institute for Biology and Environmental Sciences,  Systematics and Evolutionary of Biology Research Group (Německo), 3 měsíce

Granty a ocenění:

– 2018 – 2020: Ekologické a geografické determinanty diverzifikace současného lidstva: fylogenetický přístup na globální a lokální škále; Grantová agentura České republiky (GAČR) 18-23889S; člen týmu
– 2017: Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě; Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. 204 004; člen týmu
– 2016 – 2018: Je biologická diverzita omezená? Cesta k rovnovážné teorii biodiverzity; Grantová agentura České republiky (GAČR) 16-26369S; člen týmu
– 2013 – 2014: Human socio-ecological and cultural adaptations: a phylogenetic approach; Grantová agentura Jihočeské univerzity (GAJU) 042/2013/P; hlavní řešitel
– 2009 – 2010: Třetí šimpanz nebo třetí gorila? Fylogenetická analýza lidského sociosexuálního chování a životního cyklu; Studentská grantová agentura (SGA) PřF JU SGA2009/008; hlavní řešitel

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Evolutionary biology (KZO/102E)
– Behavioural ecology (KZO/106)
– Advances in behavioural ecology research (KZO/105)
– Advances in phylogenetic research in zoology (KZO/064)
– Evoluční biologie člověka (KZO/271)
– Biologie chování člověka (KZO/142)
– Vertebratologická exkurze (KZO/389)
– Zoologický seminář (KZO/408)

Školitelství

Běžící bakalářské práce:
Tereza Kaucká: Ekologické, demografické a historické příčiny africké polygynie (zadáno 2022)
Klára Vodičková: Koevoluce genů a jazyků – kritická rešerše (zadáno 2021)
Theodor Kabíček: Fylogenetická rekonstrukce socio-ekologických vlastností předků klíčových populací moderního člověka (zadáno 2020, konzultant)

Běžící doktorské práce:
Alfred Kik: Language diversity and language skills in contemporary populations of Papua New Guinea (zadáno 2019)
Gabriel Šaffa: Evoluce lidských socio-kulturních adaptací: fylogenetická mezikulturní perspektiva (zadáno 2018)

Obhájené bakalářské práce:
Plášilová, K. (2023). Variabilita životní historie u studovaných populací lidoopů v přírodě
Poláková, T. (2023). Fylogenetická analýza šimpanzí kultury (konzultant)
Švehlová, K. (2023). Postpartum sexuální tabu a jeho socio-ekologické příčiny – rešerše
Mrázková, N. (2016). Kritická analýza „Šesté masové extinkce“ na příkladu recentních savců: velikost areálu, biogeografie a potenciální fosilizovatelnost (konzultant)
Šural, J. (2016). Kritická analýza „6. masové extinkce“ na příkladu recentních druhů savců: vliv taxonomické historie ohrožených druhů (konzultant)
Šoun, P. (2015). Fylogenetická analýza sexuálního a ontogenetického dichromatismu gibonů (Hylobatidae)

Publikační činnost

Odborné články:

2023

Kik, A., Duda, P., Bajzekova, J., Baro, N., Opasa, R., Sosanika, G., Jorge, L.R., West, P., Sam, K., Zrzavý, J. & Novotný, V. (2023). Hunting skills and ethnobiological knowledge among the young, educated Papua New Guineans: Implications for conservation. Global Ecology and Conservation 43, e02435. doi:https://doi.org/10.1016/j.gecco.2023.e02435

2022

Šaffa, G., Duda, P., & Zrzavý, J. (2022). Paternity Uncertainty and Parent–Offspring Conflict Explain Restrictions on Female Premarital Sex across SocietiesHuman Nature 33, 215–235, https://doi.org/10.1007/s12110-022-09426-y

Šaffa, G., Zrzavý, J., & Duda, P. (2022). Global phylogenetic analysis reveals multiple origins and correlates of genital mutilation/cutting. Nature Human Behaviour 6, 635–645, https://doi.org/10.1038/s41562-022-01321-x

2021

Kik, A., Adamec, M., Aikhenvald, A. Y., Bajzeková, J., Baro, N., Bowern, C., Colwell, R. K., Drozd, P.,  Duda, P., Ibalim, S., Jorge, L. R., Mogina, J., Ruli, B., Sam, K., Sarvasy, H., Saulei, S., Weiblen, G. D., Zrzavý, J. & Novotný, V. (2021). Language and ethnobiological skills decline precipitously in Papua New Guinea, the world’s most linguistically diverse nation. Proceedings of the National Academy of Sciences 118, e2100096118, doi:10.1073/pnas.2100096118.

2020

Martin, J. S., Ringen, E. J., Duda, P. & Jaeggi, A. V. (2020). Harsh environments promote alloparental care across human societies. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 287, 20200758, doi:10.1098/rspb.2020.0758

Hrnčíř, V., Duda, P., Šaffa, G., Květina, P., & Zrzavý, J. (2020). Identifying post-marital residence patterns in prehistory: A phylogenetic comparative analysis of dwelling size. PLoS ONE 15(2): e0229363.

Nováčková, J., Čížková, M., Mokhtar, M. G., Duda, P., Stenzl, V., Tříska, P., Hofmanová, Z. & Černý, V. (2020). Subsistence strategy was the main factor driving population differentiation in the bidirectional corridor of the African Sahel. American Journal of Physical Anthropology 171(3), 496-508.

2019

Ringen, E. J., Duda, P., & Jaeggi, A. V. (2019). The evolution of daily food sharing: A Bayesian phylogenetic analysis. Evolution and Human Behavior 40(4), 375-384.

Minocher, R., Duda, P., & Jaeggi, A. V. (2019). Explaining marriage patterns in a globally representative sample through socio-ecology and population history: A Bayesian phylogenetic analysis using a new supertree. Evolution and Human Behavior, 40(2), 176-187.

2018

Zrzavý, J., Duda, P., Robovský, J., Okřinová, I., & Řičánková, V. (2018). Phylogeny of the Caninae (Carnivora): Combining morphology, behaviour, genes and fossils. Zoologica Scripta, 47, 373-389.

2016

Duda, P., & Zrzavý, J. (2016). Human population history revealed by a supertree approach. Scientific Reports6, 29890.

Peoples, H. C., Duda, P., & Marlowe, F. W. (2016). Hunter-Gatherers and the Origins of Religion. Human Nature 27(3), 261-282.

2013

Duda, P., & Zrzavý, J. (2013). Evolution of life history and behavior in Hominidae: Towards phylogenetic reconstruction of the chimpanzee–human last common ancestor. Journal of Human Evolution65(4), 424-446.

Populární články:

Články v časopisech Vesmír a Živa

Kapitoly v monografiích:

2019

Duda, P., & Zrzavý, J. (2019). Towards a global phylogeny of human populations based on genetic and linguistic data. In Y. Sahle, H. Reyes-Centeno, & C. Bentz (Eds.), Modern Human Origins and Dispersal (pp. 331-359). Tübingen: Kerns Verlag.

2017

Duda, P. (2017). Kulturní fylogenetika – lidské kultury jako biologické druhy. In L. Ovčáčková (ed.), O původu kultury: Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce (pp. 230-279). Praha: Academia.

2015

Duda, P. (2015). Pygmejové pohledem evoluční biologie. In L. Hroníková, Z. Schierová, Zuzana a kol., Pygmejové: Nejmenší lidé pohledem antropologie (pp. 18-43). Praha: Academia.

Konference:

– 6th Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies, Prague, Czech Republic, September 24 – 27, 2019
– European Human Behaviour and Evolution Annual Conference, Toulouse, France, April 23 – 26, 2019
– 5th Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies, Warsaw, Poland, September 24 – 26, 2018
– 30th Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Amsterdam, Netherlands, July 4 – 7, 2018
– The 3rd annual symposium of the DFG Center for Advanced Studies: Modern human origins and dispersal, Tübingen, Germany, November 3 – 4, 2017
– European Human Behaviour and Evolution Annual Conference, Paris, France, April 6 – 8, 2017
– 42. konference ČSEtS, České Budějovice, 4. – 7. 11. 2015
– 11th Conference on Hunting and Gathering Societies, Vienna, Austria, September 7 – 11, 2015
– 25th Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Miami Beach, USA, June 17 – 20, 2013
– 38. konference ČSEtS, Kostelec nad Černými lesy, 9. – 12. 11., 2011
– 23rd Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Montpellier, France, June 29 – July 3, 2011
– 3rd International Congress of European Federation of Primatologists, Zürich, Switzerland, August 12 – 15, 2009

Členství v organizacích:

– od r. 2017: European Human Behaviour and Evolution Association
– 2011 – 2019: Human Behavior and Evolution Society

Odkazy:

Google Scholar
ResearchGate
Časopis Vesmír

Back To Top