skip to Main Content

RNDr. Pavel Duda, Ph.D.

Research focus:

– evolutionary anthropology
– human behavioral ecology
– cultural evolution
– phylogenetics

Contact:

e-mail: pavel.duda@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 254
room: B 254

CV

Education:

– 2011 – 2017: Ph.D. in Zoology, University of South Bohemia
Doctoral thesis: Human population history and evolution of culture: A phylogenetic approach
Supervisor: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

– 2008 – 2011: MSc. in Zoology, University of South Bohemia, with honors.
Master’s thesis: Evolution of human socio-cultural and ecological traits: a phylogenetic (supertree) approach
Supervisor: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

– 2005 – 2008: BSc. in Biology, University of South Bohemia.
Bachelor’s thesis: Cladistic analysis of reproductive, behavioral, sociobiological, and developmental traits in the Hominoidea
Supervisor: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Professional appointments:

– since 2017: Researcher, Department of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic
– 2016 – 2018: Researcher, Institute of Entomology, Biology Centre, Czech Academy of Sciences, Branisovska 31, České Budějovice, Czech Republic
– 2016 – 2017: Researcher, Center for Theoretical Study, Charles University and Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic
– 2015 – 2017: Research assistant, Department of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic

Internships:

– 2017, 2016: Center for Theoretical Study (CTS), Charles University and the Czech Academy of Sciences (CTS), Prague (Czech Republic), 5 months total
– 2013: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institute for Biology and Environmental Sciences,  Systematics and Evolutionary of Biology Research Group (Germany), 3 months

Fellowships and awards:

– 2018 – 2020: Ecological and geographical determinants of modern human diversification: a phylogenetic approach on global and local scales; Czech Science Foundation (GAČR) 18-23889S; team member
– 2017: Nature and Culture – Interaction of Cultural and Biological Evolution in an Interdisciplinary Perspective; University Research Centres (UNCE) no. 204004; team member
– 2016 – 2017: Are there limits to diversity? Towards an equilibrium theory of biodiversity; Czech Science Foundation (GAČR) 16-26369S; team member
– 2013 – 2014: Grant Agency of the University of South Bohemia (GAJU) 042/2013/P; principal investigator
– 2011: Dean’s Award, Faculty of Science, University of South Bohemia Bohemia, Czech Republic (price awarded to M.Sc. students for excellent scientific results)
– 2008 – 2009: Student Grant Agency Student Grant Agency (SGA) of the Faculty of Science of USB SGA2009/008; principal investigator

Teaching

PřF JU:
– Evolutionary biology (KZO/104E)
– Behavioural ecology (KZO/106)
– Advances in behavioural ecology research (KZO/105)
– Evoluční biologie člověka (KZO/271)
– Vertebratologická exkurze (KZO/389)
– Zoologický seminář (KZO/408)

Supervising

Bachelor’s theses in prep.:
Kristýna Švehlová: Porod a s ním spojené praktiky v mezikulturní perspektivě: vliv sociální organizace, ekologie, demografie a kulturního přenosu (zadáno 2018, přerušeno)

Doctoral theses in prep.:
Alfred Kik: Language diversity and language skills in contemporary populations of Papua New Guinea (zadáno 2019)
Dagmar Hucková: Historické, ekologické a socio-kulturní determinanty diverzifikace lidských populací (zadáno 2018, přerušeno)
Gabriel Šaffa: Evolution of human socio-cultural adaptations: phylogenetic cross-cultural perspective (zadáno 2018)

Bachelor’s theses:
Mrázková, N. (2016). Kritická analýza „Šesté masové extinkce“ na příkladu recentních savců: velikost areálu, biogeografie a potenciální fosilizovatelnost (konzultant)
Šural, J. (2016). Kritická analýza „6. masové extinkce“ na příkladu recentních druhů savců: vliv taxonomické historie ohrožených druhů (konzultant)
Šoun, P. (2015). Fylogenetická analýza sexuálního a ontogenetického dichromatismu gibonů (Hylobatidae)

Publications

Research papers:

2020

Hrnčíř, V., Duda, P., Šaffa, G., Květina, P., & Zrzavý, J. (2020). Identifying post-marital residence patterns in prehistory: A phylogenetic comparative analysis of dwelling size. PLoS ONE 15(2): e0229363.

Nováčková, J., Čížková, M., Mokhtar, M. G., Duda, P., Stenzl, V., Tříska, P., Hofmanová, Z. & Černý, V. (2020). Subsistence strategy was the main factor driving population differentiation in the bidirectional corridor of the African Sahel. American Journal of Physical Anthropology 171(3), 496-508.

2019

Ringen, E. J., Duda, P., & Jaeggi, A. V. (2019). The evolution of daily food sharing: A Bayesian phylogenetic analysis. Evolution and Human Behavior 40(4), 375-384.

Minocher, R., Duda, P., & Jaeggi, A. V. (2019). Explaining marriage patterns in a globally representative sample through socio-ecology and population history: A Bayesian phylogenetic analysis using a new supertree. Evolution and Human Behavior, 40(2), 176-187.

2018

Zrzavý, J., Duda, P., Robovský, J., Okřinová, I., & Řičánková, V. (2018). Phylogeny of the Caninae (Carnivora): Combining morphology, behaviour, genes and fossils. Zoologica Scripta, 47, 373–389.

2016

Duda, P., & Zrzavý, J. (2016). Human population history revealed by a supertree approach. Scientific Reports6, 29890.

Peoples, H. C., Duda, P., & Marlowe, F. W. (2016). Hunter-Gatherers and the Origins of Religion. Human Nature 27(3), 261-282.

2013

Duda, P., & Zrzavý, J. (2013). Evolution of life history and behavior in Hominidae: Towards phylogenetic reconstruction of the chimpanzee–human last common ancestor. Journal of Human Evolution65(4), 424-446.

Popular science articles:

Articles in popular science magazine Vesmír

Chapters in monographs:

2019

Duda, P., & Zrzavý, J. (2019). Towards a global phylogeny of human populations based on genetic and linguistic data. In Y. Sahle, H. Reyes-Centeno, & C. Bentz (Eds.), Modern Human Origins and Dispersal (pp. 331-359). Tübingen: Kerns Verlag.

2015

Duda, P. (2015). Pygmejové pohledem evoluční biologie. In L. Hroníková, Z. Schierová, Zuzana a kol. Pygmejové: Nejmenší lidé pohledem antropologie (pp. 18-43). Praha: Academia.

2017

Duda, P. (2017). Kulturní fylogenetika – lidské kultury jako biologické druhy. In L. Ovčáčková (ed.). O původu kultury: Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce (pp. 230-279). Praha: Academia.

Conference talks (selection):

Towards a global phylogeny of human populations based on genetic and linguistic data. The 5th Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies, Warsaw, Poland, September 24 – 26, 2018

Phylogenetic supertree of human populations: A tool for testing hypotheses about human ecological and cultural adaptations. The European Human Behaviour and Evolution Association Annual Conference, Paris, France, April 6 – 8, 2017

Hunter-Gatherers and the Origins of Religion. The 11th Conference on Hunting and Gathering Societies, Vienna, Austria, September 7 – 11, 2015.

Reconstruction of ancestral human and hominid behaviors using phylogenetic comparative methods. The 25th Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Miami Beach, USA, June 17 – 20, 2013.

Evolution of human socio-cultural traits: a phylogenetic approach. The 23rd Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Montpellier, France, June 29 – July 3, 2011.

Cladistic analysis of human sociosexual behaviour and life cycle. The 3rd International Congress European Federation of Primatologists, Zürich, Switzerland, August 12 – 15, 2009.

Invited lectures (selection):

Coevolution of genes and languages. The 12th Summer School of Linguistics, Kroměříž, Czech Republic, August 17 – 24, 2018.

Modern human dispersal within and outside of Africa revealed by the supertree approach. The third annual symposium of the DFG Center for Advanced Studies: Modern human origins and dispersal, Tübingen, Germany, November 3 – 4, 2017.

Lidské kultury jako biologické druhy: Snoubení kulturní antropologie a evoluční biologie. Centrum pro teoretická studia (CTS), Praha, 13. 10. 2016.

Pozoruhodné paralely: Populační historie lidstva a evoluce kultury. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (přednáška z cyklu Biologické čtvrtky ve Viničné), 17. 4. 2016.

Is human the third chimpanzee or the third gorilla? Phylogenetic reconstruction of the chimpanzee-human last common ancestor. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institute for Biology and Environmental Sciences, June 17, 2014.

Membership in organizations:

– since 2017: European Human Behaviour and Evolution Association
– 2011 – 2019: Human Behavior and Evolution Society

Links:

ResearchGate
Google Scholar
Popular science magazine Vesmír

Back To Top