skip to Main Content

Mgr. Pavla Dudová

Školitel: RNDr. Jan Klečka, Ph.D.

Téma dizertační práce: Význam individuální variability pro potravní vztahy hmyzu a pavouků

Výzkumné zaměření: Klecka lab

Back To Top