skip to Main Content

Mgr. Pavla Dudová

Školitel: prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.

Téma dizertační práce: Význam individuální variability pro potravní vztahy hmyzu a pavouků

Výzkumné zaměření: Klecka lab

Back To Top