skip to Main Content

MUDr. Jiří Dvořáček

Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Téma dizertační práce: Mozkový systém odměny u hmyzu

Back To Top