skip to Main Content

MUDr. Jiří Dvořáček

Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Doctoral thesis topic: Mozkový systém odměny u hmyzu

Back To Top