skip to Main Content

Mgr. Ondřej Fišer

Školitel: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Téma dizertační práce: Vnímání obličeje a těla v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky

Back To Top