skip to Main Content

doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Research focus:

– zoology of vertebrates
– ornithology
– cognitive ethology of birds

Contact:

e-mail: fuchs@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 243; +420 389 022 243
room: B 264

 

 

CV

Education:

– 2017: doc., Department of Zoology, Charles University, Prague, Czech Republic
– 1993: CSc. (ecology), Institute of Landscape Ecology, Czechoslovak Academy of Sciences,České Budějovice, Czech Republic
– 1983: RNDr. (systematical zoology and ecology – zoology of Vertebrates), Department of Zoology, Charles University, Prague, Czech Republic

Professional appointments:

– 2010 – 2021: head of the Department of zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice
– since 1993: researcher, Department of zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice
– 1985 – 1993: research assistent, Institute of Landscape Ecology, Czechoslovak Academy of Sciences

Fellowships and awards:

– 2008 – 2012: Recognition of predators and other dangerous organisms by terrestrial vertebrates (IAA601410803). Hlavní řešitel: RNDr. Roman Fuchs, CSc.
– 2008 – 2011: Plants, Insects and Vertebrates: Integrated study of ecological and evolutionary interactions (206/08/H044). Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Jan Lepš, CSc.
– 2005 – 2010: Ecological, evolutionary and experimentally biological approaches to the study of origin and importance of the biodiversity (MSM6007665801). Hlavní řešitel: doc. ing. Hana Šantrůčková, CSc.
– 2001 – 2005: Aposematic coloration and mimicry in bugs (Heteroptera): behavior of bird predators, ecology and phylogeny (A6141102). Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Teaching

PřF JU:
– Behaviorální ekologie (KZO/147)
– Biogeografie (KZO/145)
– Cvičení ze zoologie obratlovců (KZO/157)
– Ekologie a biogeografie biomů (KBO/330)
– Ekologie terestrických obratlovců (KZO/365)
– Kognitivní etologie (KZO/160)
– Ornitologie (KZO/383)
– Seminář mag. oborů – zoologie (KZO/187)
– Seminář z ekologie obratlovců (KZO/370)
– Systematická ornitologie (KZO/384)
– Zoogeografie obratlovců (KZO/369)
– Zoologie malá (KZO/148)
– Zoologie obratlovců (KZO/152)
– Zoologie vyšších obratlovců (KZO/156)

PřF UK:
– Ekologie terestrických obratlovců
– Systematická ornitologie
– Zoogeografie obratlovců
– Zoologie obratlovců
– Zoologie vyšších obratlovců

Supervising

Bachelor’s theses in prep.:
Sem, L.: Vrozené potravní preference a averze ptáků, se zvláštním přihlédnutím ke kuru domácímu (Gallus domesticus) (zadáno 2020)

Master’s theses in prep.:
Jansa, O.: Význam konfigurace a orientace těla pro rozpoznávání predátora netrénovanými ptáky (zadáno 2022)

Doctoral theses in prep.:
Fišer, O.: Vnímání obličeje a těla v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky (zadáno 2021)

Bachelor’s theses:
Kofránek, Z. (2020): Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus
Nešpor, M. (2013). Vrabec domácí a polní ve venkovských sídlech Táborska – početnost, distribuce a jejich koreláty
Havlíček, J. (2011). Příčiny úbytku vrabce domácího v různých typech sídel – biotop? hnízdiště? potrava?
Mikuláš, I. (2011). Fylogeografia Nearktických vtákov
Nácar, D. (2011). Jak ptáci kategorizují reálné a abstraktní objekty?
Bažant, M. (2009) Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimních potravních experimentech – význam pohybu atrapy
Vlašánková, A. (2008). Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio)
Holečková, B. (2007). Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio): závislost na aktuální nebezpečnosti predátora
Tvardíková, K. (2007). Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimním období
Bednářová, R. (2006). Mezidruhová agresivita rehka domácího Phoenicurus ochruros vůči rehku zahradnímu Phoenicurus phoenicurus: Perou se opravdu jen sousedi?
Rozsypal, J. (2006). Jak ptáci rozpoznávají predátory a kompetitory
Valenzová, Z. (2006). Evoluce sexuálně dimorfního zbarvení a nápadných struktur v řádu Galliformes v celkovém a detailním pohledu
Němec, M. (2005). Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio)

Master’s theses:
Dobrovodský, J. (2018). Závislost úrovně mimetické podobnosti myrmekomorfních pavouků na nechutnosti modelu
Machová, M. (2017). Biotopové nároky synantropních ptáků (vrabec domácí, vrabec polní a hrdlička zahradní)
Havlíček, J. (2014). Potravní ekologie vrabce domácího v současném vesnickém osídlení
Minařík, T. (2014). Vliv konspecifické varovné vokalizace na formu a intenzitu antipredačního chování ťuhýka obecného (Lanius collurio)
Beránková, J. (2013). Efekt velikosti stimulu v diskriminačních a kategorizačních procesech u ptáků
Nácar, D. (2013). Sýkora koňadra (Parus major) jako modelový druh v prostorově kognitivních úlohách
Syrová, M. (2013). How the Red-backed Shrike (Lanius collurio) solves the multiple predator conflict?
Milan, L. (2012). Vliv barevných vzorů na kategorizaci predátora u sýkory koňadry (Parus major)
Tumová, P. (2012). Klíčové znaky a prototypy ve vizuálním rozpoznávání predátorů – laboratorní experimenty se sýkorou koňadrou (Parus major)
Vaňkátová, M. (2012). Reakce na zbarvení ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus) a jeho varianty u lidí
Cibulková. A. (2011). Mezidruhové rozdíly ve schopnosti pěvců odhalit batesovského mimika na základě předchozí potravní zkušenosti
Baloghová, R. (2010). Archeozoologie tří vrcholně středověkých parcel v Chrudimi – Hradební ulici
Jaška, P. (2010). Zpěv jako signál kompetičního potenciálu a motivace u budníčka menšího
Klaudová, M. (2010) Lze sýkory naučit rozpoznávat 2D objekty?
Valenzová, Z. (2010). Evoluce zbarvení v řádu hrabavých
Tvardíková, K. (2009) Jak ptáci poznávají predátory – význam úplnosti vizuální informace
Němec, M. (2008). Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio) proti krkavcovitým
Rozsypal, J. (2008). Experimentální výzkum diskriminace predátorů v laboratorních podmínkách
Tesařová, M. (2008). Role osobnosti v ptačí reakci na výstražně zbarvenou kořist
Burdová, Z. (2007). Mezidruhová agresivita pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) a pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis) vůči alopatrickým druhům pěnic
Linhart, P. (2007). Mezidruhová agresivita lindušky luční (Anthus pratensis) a bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra)
Dolenská, M. (2006). Aposematismus vybraných druhů slunéček (Coccinellidae): testování vlivu zbarvení a dalších ochranných prvků na chování ptačího predátora sýkory koňadry (Parus major)
Poláková, S. (2006). Hnízdní predace v městském prostředí
Veselý, P. (2006). Vliv nedávné potravní zkušenosti ptačího predátora na fungování obranné signalizace hmyzí kořisti
Vik, L. (2006). Vnitrodruhová a mezidruhová agresivita pěnice černohlavé Sylvia atricapilla a pěnice pokřovní Sylvia curruca
Hrdlička, J. (2005). Vnitro- a mezidruhové reakce vybraných druhů pěvců na varovné hlasy
Kout, J. (2005). Antipredační chování sýkory modřinky (Parus caeruleus) a sýkory koňadry (Parus major)

Doctoral theses:
Havlíček, J. (2021). The breeding and foraging ecology of the House Sparrow in rural and urban environments
Syrová, M. (2021). Antipredační chování ptáků
Jaška, P. (2018). Individuální rozpoznávání na základě akustických signálů u pěvců
Nácarová, J. (2018). Research on cognitive abilities in untrained birds
Němec, M. (2015). Jak ťuhýk obecný (Lanius collurio) rozpoznává nepřátele
Linhart, P. (2014). Songbased rival assessment in songbirds
Kovačiková, L. (2011). Archeozoologie neolitu Čech
Piálková, R. (2010). Selected aspects of reproductive behavior of the black-headed gull (Larus ridibundus)
Veselý, P. (2010). Rozlišování nevhodné kořisti ptačími predátory
Riegert, J. (2005). Ekologie poštolky obecné Falco tinnunculus v městském prostředí

Publications

Research papers:

2022

Krausová, L., Veselý, P., Syrová, M., Antonová, K., Fišer, O., Chlumská, V., Pátková, M., Pužej, Š., & Fuchs, R. (2022). Red-backed shrike (Lanius collurio) versus common cuckoo (Cuculus canorus): An example of ineffective cuckoo–hawk mimicry. Ecology and Evolution, 12, e9664. https://doi.org/10.1002/ece3.9664

Veselý, P., Syrová, M., Voháňková, M., Havlíček, J., & Fuchs, R. (2022). Cowards or clever guys: an alternative nest defence strategy employed by shrikes against magpies. Anim Cogn 25, 307–317 (2022). https://doi.org/10.1007/s10071-021-01552-x

Havlíček, J., Riegert, J., & Fuchs, R. (2022). A comparison of foraging-range sizes, flight distances and foraging habitat preferences in urban and rural House Sparrow Passer domesticus populations. Ibis, 164(4), 1227-1242. 10.1111/ibi.13072

2021

Němec, M., Kučerová, T., Veselý, P., Fuchs, R., (2021). A kestrel without hooked beak and talons is not a kestrel for the red-backed shrike (Lanius collurio). Anim Cogn 24, 957–968. https://doi.org/10.1007/s10071-020-01450-8

Antonová, K., Veselý, P. & Fuchs, R. (2021). Untrained birds’ ability to recognise predators with changed body size and colouration in a field experiment. BMC Ecol Evo 21, 74. https://doi.org/10.1186/s12862-021-01807-8

Veselý, P., Dobrovodský, J. & Fuchs, R. (2021). Predation by avian predators may have initiated the evolution of myrmecomorph spiders. Sci Rep 11, 17266. https://doi.org/10.1038/s41598-021-96737-2

Soukupová, T., Veselý, P. & Fuchs, R. (2021). Wariness to colour patterns: birds versus European red-and-black insects. Ecol Entomol, 46: 1157-1164. https://doi.org/10.1111/een.13060

Havlíček, J., Riegert, J., Bandhauerová, J., Fuchs, R., & Šálek, M. (2021). Species-specific breeding habitat association of declining farmland birds within urban environments: conservation implications. Urban Ecosystems, 24, 1259–1270. https://doi.org/10.1007/s11252-021-01111-9

2020

Nováková, N., Veselý, P., Fuchs, R. (2020). Object categorization by wild ranging birds in nest defence. Animal Cognition, DOI: 10.1007/s10071-019-01329-3.

2019

Ferenc, M., Sedlacek, O., Fuchs, R., Fraissinet, M., & Storch, D. (2019). Geographic trends in range sizes explain patterns in bird responses to urbanization in Europe. European Journal of Ecology, 5 (2), 16-29

2018

Ferenc, M., Sedláček, O., Fuchs, R., Hořák, D., Storchová, L., Fraissinet, M., & Storch, D. (2018). Large-scale commonness is the best predictor of bird species presence in European cities. Urban Ecosyst 21, 369–377. https://doi.org/10.1007/s11252-017-0709-7

Strnadová, I., Němec, M., Strnad, M., Veselý, P., Fuchs, R. (2018). The nest defence by the red-backed shrike (Lanius collurio) – support for the vulnerability hypothesis. Journal of Avian Biology, 49, e01726, DOI: 10.1111/jav.01726.

Nácarová, J., Veselý, P., Fuchs, R. (2018). Effect of the exploratory behaviour on a bird’s ability to categorize a predator. Behavioural Processes, 151, 89–95, DOI: 10.1016/j.beproc.2018.03.021.

2017

Landová, E., Hotová Svádová, K., Fuchs, R., Štys, P., & Exnerová, A. (2017). The effect of social learning on avoidance of aposematic prey in juvenile great tits (Parus major). Anim Cogn. 20(5):855-866. doi: 10.1007/s10071-017-1106-6.

Marhounová, L., Frynta, D., Fuchs, R., & Landová, E. (2017). Object permanence in the food-storing coal tit (Periparus ater) and the non-storing great tit (Parus major): Is the mental representation required? J Comp Psychol. 131(2):115-127. doi: 10.1037/com0000061.

Nováková, N, Veselý, P, Fuchs, R. (2017). Object categorization by wild ranging birds – winter feeder experiments. Behavioural Processes, 143, 7-12, doi: 10.1016/j.beproc.2017.08.002.

Veselý, P., Ernestová, B., Nedvěd, O., & Fuchs, R. (2016). Do predator energy demands or previous exposure influence protection by aposematic coloration of prey? Current Zoology, 63(3): 259-267. https://doi.org/10.1093/cz/zow057

2016

Ferenc, M., Sedláček, O., Mourková, J., Exnerová, A., Škopek, J., Formánek, J., & Fuchs, R. (2016). Disentangling the influences of habitat availability, heterogeneity and spatial position on the species richness and rarity of urban bird communities in a central European city. Urban Ecosystems, 19(3), 1265-1281.

Karlikova, Z., Vesely, P., Berankova, J., & Fuchs, R. (2016). Low Ability of Great Tits to Discriminate Similarly Inconspicuous Edible and Inedible Prey. Ethology, 122(2), 180-191. doi:10.1111/eth.12454

Turini, A., Vesely, P., & Fuchs, R. (2016). Five species of passerine bird differ in their ability to detect Batesian mimics. Biological Journal of the Linnean Society, 117(4), 832-841. doi:10.1111/bij.12708

Syrová, M., Němec, M., Veselý, P., Landová, E., & Fuchs, R. (2016). Facing a clever predator demands clever responses-Red-Backed Shrikes (Lanius collurio) vs. Eurasian Magpies (Pica pica). PloS one, 11(7), e0159432.

Veselý, P., Buršíková, M., & Fuchs, R. (2016). Birds at the Winter Feeder do not Recognize an Artificially Coloured Predator. Ethology, 122(12), 937-944.

2015

Berankova, J., Vesely, P., & Fuchs, R. (2015). The role of body size in predator recognition by untrained birds. Behavioural Processes, 120, 128-134. doi:10.1016/j.beproc.2015.09.015

Jaska, P., Linhart, P., & Fuchs, R. (2015). Neighbour recognition in two sister songbird species with a simple and complex repertoire – a playback study. Journal of Avian Biology, 46(2), 151-158. doi:10.1111/jav.00482

Linhart, P., & Fuchs, R. (2015). Song pitch indicates body size and correlates with males’ response to playback in a songbird. Animal Behaviour, 103, 91-98. doi:10.1016/j.anbehav.2015.01.038

Nemec, M., Syrova, M., Dokoupilova, L., Vesely, P., Smilauer, P., Landova, E., . . . Fuchs, R. (2015). Surface texture and priming play important roles in predator recognition by the red-backed shrike in field experiments. Animal Cognition, 18(1), 259-268. doi:10.1007/s10071-014-0796-2

Salek, M., Havlicek, J., Riegert, J., Nespor, M., Fuchs, R., & Kipson, M. (2015). Winter density and habitat preferences of three declining granivorous farmland birds: The importance of the keeping of poultry and dairy farms. Journal for Nature Conservation, 24, 10-16. doi:10.1016/j.jnc.2015.01.004

2014

Berankova, J., Vesely, P., & Fuchs, R. (2015). The role of body size in predator recognition by untrained birds. Behavioural Processes, 120, 128-134. doi:10.1016/j.beproc.2015.09.015

Jaska, P., Linhart, P., & Fuchs, R. (2015). Neighbour recognition in two sister songbird species with a simple and complex repertoire – a playback study. Journal of Avian Biology, 46(2), 151-158. doi:10.1111/jav.00482

Linhart, P., & Fuchs, R. (2015). Song pitch indicates body size and correlates with males’ response to playback in a songbird. Animal Behaviour, 103, 91-98. doi:10.1016/j.anbehav.2015.01.038

Nemec, M., Syrova, M., Dokoupilova, L., Vesely, P., Smilauer, P., Landova, E., . . . Fuchs, R. (2015). Surface texture and priming play important roles in predator recognition by the red-backed shrike in field experiments. Animal Cognition, 18(1), 259-268. doi:10.1007/s10071-014-0796-2

Salek, M., Havlicek, J., Riegert, J., Nespor, M., Fuchs, R., & Kipson, M. (2015). Winter density and habitat preferences of three declining granivorous farmland birds: The importance of the keeping of poultry and dairy farms. Journal for Nature Conservation, 24, 10-16. doi:10.1016/j.jnc.2015.01.004

2013

Linhart, P., Jaska, P., Petruskova, T., Petrusek, A., & Fuchs, R. (2013). Being angry, singing fast? Signalling of aggressive motivation by syllable rate in a songbird with slow song. Behavioural Processes, 100, 139-145. doi:10.1016/j.beproc.2013.06.012

Tesarova, M., Fric, Z., Vesely, P., Konvicka, M., & Fuchs, R. (2013). European checkerspots (Melitaeini: Lepidoptera, Nymphalidae) are not aposematic – the point of view of great tits (Parus major). Ecological entomology, 38(2), 155-163. doi:10.1111/een.12001

Vesely, P., Luhanova, D., Praskova, M., & Fuchs, R. (2013). Generalization of Mimics Imperfect in Colour Patterns: The Point of View of Wild Avian Predators. Ethology, 119(2), 138-145. doi:10.1111/eth.12045

Vesely, P., Vesela, S., & Fuchs, R. (2013). The responses of Central European avian predators to an allopatric aposematic true bug. Ethology Ecology & Evolution, 25(3), 275-288. doi:10.1080/03949370.2013.798351

2012

Linhart, P., Fuchs, R., Polakova, S., & Slabbekoorn, H. (2012). Once bitten twice shy: long-term behavioural changes caused by trapping experience in willow warblers Phylloscopus trochilus. Journal of Avian Biology, 43(2), 186-192. doi:10.1111/j.1600-048X.2012.05580.x

Linhart, P., Slabbekoorn, H., & Fuchs, R. (2012). The communicative significance of song frequency and song length in territorial chiffchaffs. Behavioral Ecology, 23(6), 1338-1347. doi:10.1093/beheco/ars127

Strnad, M., Nemec, M., Vesely, P., & Fuchs, R. (2012). Red-backed Shrikes (Lanius collurio) adjust the mobbing intensity, but not mobbing frequency, by assessing the potential threat to themselves from different predators. Ornis Fennica, 89(3), 206-215.

Tvardikova, K., & Fuchs, R. (2012). Tits recognize the potential dangers of predators and harmless birds in feeder experiments. Journal of Ethology, 30(1), 157-165. doi:10.1007/s10164-011-0310-0

2011

Musil, P., Musilova, Z., Fuchs, R., & Polakova, S. (2011). Long-term changes in numbers and distribution of wintering waterbirds in the Czech Republic, 1966-2008. Bird Study, 58(4), 450-460. doi:10.1080/00063657.2011.603289

Musilova, Z., Musil, P., Fuchs, R., & Polakova, S. (2011). Territory settlement and site fidelity in Reed Buntings Emberiza schoeniclus. Bird Study, 58(1), 68-77. doi:10.1080/00063657.2010.524915

Riegert, J., & Fuchs, R. (2011). Fidelity to roost sites and diet composition of wintering male urban Common Kestrels Falco tinnunculus. Acta Ornithologica, 46(2), 183-189. doi:10.3161/000164511×625955

Tvardikova, K., & Fuchs, R. (2011). Do birds behave according to dynamic risk assessment theory? A feeder experiment. Behavioral Ecology and Sociobiology, 65(4), 727-733. doi:10.1007/s00265-010-1075-0

2010

Prokopova, M., Vesely, P., Fuchs, R., & Zrzavy, J. (2010). The role of size and colour pattern in protection of developmental stages of the red firebug (Pyrrhocoris apterus) against avian predators. Biological Journal of the Linnean Society, 100(4), 890-898.

Schwarzova, L., Fuchs, R., & Frynta, D. (2010). Delayed plumage maturation correlates with testosterone levels in Black Redstart Phoenicurus ochruros males. Acta Ornithologica, 45(1), 91-97. doi:10.3161/000164510×516146

Schwarzova, L., Stros, P., Frynta, D., & Fuchs, R. (2010). Arrival timing in subadult and adult Black Redstart males: competition-dependent behaviour? Ethology Ecology & Evolution, 22(2), 111-118. doi:10.1080/03949371003707588

Tvardikova, K., & Fuchs, R. (2010). Tits use amodal completion in predator recognition: a field experiment. Animal Cognition, 13(4), 609-615. doi:10.1007/s10071-010-0311-3

2009

Dolenska, M., Nedved, O., Vesely, P., Tesarova, M., & Fuchs, R. (2009). What constitutes optical warning signals of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) towards bird predators: colour, pattern or general look? Biological Journal of the Linnean Society, 98(1), 234-242.

Macek, P., Rejmankova, E., & Fuchs, R. (2009). Biological activities as patchiness driving forces in wetlands of northern Belize. Oikos, 118(11), 1687-1694. doi:10.1111/j.1600-0706.2009.17650.x

Vesely, P., & Fuchs, R. (2009). Newly emerged Batesian mimicry protects only unfamiliar prey. Evolutionary Ecology, 23(6), 919-929. doi:10.1007/s10682-008-9281-1

2008

Petruskova, T., Petrusek, A., Pavel, V., & Fuchs, R. (2008). When an alien sings at a rival’s post: a passerine excited by conspecific stimulus may show aggressive behaviour towards heterospecific individuals. Folia Zoologica, 57(3), 201-211.

Sedlacek, O., & Fuchs, R. (2008). Breeding site fidelity in urban Common Redstarts Phoenicurus phoenicurus. Ardea, 96(2), 261-269. doi:10.5253/078.096.021

2007

Exnerova, A., Stys, P., Fucikova, E., Vesela, S., Svadova, K., Prokopova, M., . . . Landova, E. (2007). Avoidance of aposematic prey in European tits (Paridae): learned or innate? Behavioral Ecology, 18(1), 148-156. doi:10.1093/beheco/arl061

Petruskova, T., Petrusek, A., Pavel, V., & Fuchs, R. (2007). Territorial meadow pipit males (Anthus pratensis; Passeriformes) become more aggressive in female presence. Naturwissenschaften, 94(8), 643-650. doi:10.1007/s00114-007-0237-z

Riegert, J., Dufek, A., Fainova, D., Mikes, V., & Fuchs, R. (2007). Increased hunting effort buffers against vole scarcity in an urban Kestrel Falco tinnunculus population. Bird Study, 54, 353-361.

Riegert, J., Fainova, D., Mikes, V., & Fuchs, R. (2007). How urban Kestrels Falco tinnunculus divide their hunting grounds: partitioning or cohabitation? Acta Ornithologica, 42(1), 69-76.

Sedlacek, O., Fuchs, R., & Exnerova, A. (2007). Differences in the nestling diets of sympatric Redstarts Phoenicurus phoenicurus and Black Redstarts P-ochruros: Species-specific preferences or responses to food supply? Acta Ornithologica, 42(1), 99-106.

2006

Exnerova, A., Svadova, K., Stys, P., Barcalova, S., Landova, E., Prokopova, M., . . . Socha, R. (2006). Importance of colour in the reaction of passerine predators to aposematic prey: experiments with mutants of Pyrrhocoris apterus (Heteroptera). Biological Journal of the Linnean Society, 88(1), 143-153. doi:10.1111/j.1095-8312.2006.00611.x

Polakova, S., & Fuchs, R. (2006). How nest predators search for nests of the Eurasian Blackbird. Journal of Ornithology, 147(5), 231-231.

Polakova, S., & Fuchs, R. (2006). Where to breed? Advice for Eurasian Blackbirds in Ceske Budejovice, Czech Republic. Journal of Ornithology, 147(5), 231-231.

Sedlacek, O., Cikanova, B., & Fuchs, R. (2006). Heterospecific rival recognition in the Black Redstart (Phoenicurus ochruros). Ornis Fennica, 83(4), 153-161.

Vesely, P., Vesela, S., Fuchs, R., & Zrzavy, J. (2006). Are gregarious red-black shieldbugs, Graphosoma lineatum (Hemiptera : Pentatomidae), really aposematic? An experimental approach. Evolutionary Ecology Research, 8(5), 881-890.

2004

Kumstatova, T., Brinke, T., Tomkova, S., Fuchs, R., & Petrusek, A. (2004). Habitat preferences of tree pipit (Anthus trivialis) and meadow pipit (A. pratensis) at sympatric and allopatric localities. Journal of Ornithology, 145(4), 334-342. doi:10.1007/s10336-004-0048-3

Riegert, J., & Fuchs, R. (2004). Insects in the diet of urban kestrels from central Europe: An alternative prey or constant component of the diet? Ornis Fennica, 81(1), 23-32.

Sedlacek, O., Fuchs, R., & Exnerova, A. (2004). Redstart Phoenicurus phoenicurus and black redstart P. ochruros in a mosaic urban environment: neighbours or rivals? Journal of Avian Biology, 35(4), 336-343. doi:10.1111/j.0908-8857.2004.03017.x

Skliba, J., & Fuchs, R. (2004). Male Corncrakes Crex crex extend their home ranges by visiting the territories of neighbouring males. Bird Study, 51, 113-118.

2003

Exnerova, A., Landova, E., Stys, P., Fuchs, R., Prokopova, M., & Cehlarikova, P. (2003). Reactions of passerine birds to aposematic and nonaposematic firebugs (Pyrrhocoris apterus; Heteroptera). Biological Journal of the Linnean Society, 78(4), 517-525. doi:10.1046/j.0024-4066.2002.00161.x

1998

Kubes, J., & Fuchs, R. (1998). Village as a bird refuge in cultural landscape (largely agricultural landscape, the Czech Republic). Ekologia-Bratislava, 17(2), 208-220.

1994

Musil, P., & Fuchs, R. (1994). Changes in abundance of water birds species in southern Bohemia (Czech Republic) in the last 10 years. Hydrobiologia, 279, 511-519. doi:10.1007/bf00027881

Monographs:

2019

Fuchs, R., Veselý, P., Nácarová, J. (2019). Predator recognition in birds: The use of key features. Springer Briefs in Animal Sciences, Springer, Cham, Switzerland, DOI: 10.1007/978-3-030-12404-5, ISBN: 978-3-030-12402-1.

2002

Fuchs R., Škopek J., Formánek J., Exnerová A., (2002). Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy. Česká společnost ornitologická v nakladatelství Consult, Praha.

 

Links:

ORCID
Scopus
Google Scholar
ResearchGate
Ecology and Ethology Research Group, Charles University in Prague
Centrum kognitivní etologie; Twitter

Back To Top