skip to Main Content

Mgr. Tomáš Gybas

Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Téma dizertační práce: Vibroakustika blanokřídlého hmyzu

Back To Top