skip to Main Content

Mgr. Magdaléna Hadová

Školitel: Mgr. Martina Konečná, Ph.D.

Téma dizertační práce: Behaviorální přístup k hodnocení osobnosti u primátů

Back To Top