skip to Main Content

Mgr. Daniela Hlávková

Školitel: RNDr. Petr Doležal, Ph.D.

Téma dizertační práce: Ekologická fyziologie kůrovců na borovici

Back To Top