skip to Main Content

MSc. Sylvie Horáková

Supervisor: RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Peniální a bakulární morfologie savců

Back To Top