skip to Main Content

Mgr. Ľuboš Hrivniak

Školitel: RNDr. Pavel Sroka, Ph.D.

Téma dizertační práce: Systematika a fylogeografie jepic rodu Epeorus Eaton, 1881 (Heptageniidae) Kavkazu a přilehlých oblastí

Back To Top