skip to Main Content

MSc. Tereza Hromádková

Supervisor: RNDr. Václav Pavel, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Životní strategie rybáka dlouhoocasého (Sterna paradidaea)

Back To Top