skip to Main Content

Mgr. Karolína Jackwerth

Výzkumné zaměření:

– Polinační sítě
– Altitudinální a latitudinální polinační vztahy v tropické Africe a mírném pásu
– Herbivorie v lučních společenstvech

Kontakt:

e-mail: k.jackwerth@seznam.cz
tel.: +420 720 406 937

 

 

CV

Vzdělání:

– od r. 2018: Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Entomologie
Téma práce: Vztahy rostlin, opylovačů a bezobratlých herbivorů podél altitudinálního gradientu
Školitel: RNDr. Jan Klečka, Ph.D.

– 2016 – 2018: Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Ekologie populací a společenstev (katedra Botaniky)
Téma práce: Vybrané aspekty vlivu bezobratlých herbivorů na složení travinného společenstva
Školitel: prof. RNDr. Jan Lepš, CSc.

– 2013 – 2016: Bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Biologie
Téma práce: Herbivorie terestrických plžů jako faktor ovlivňující složení lučních společenstev
Školitel: prof. RNDr. Jan Lepš, CSc.

Zaměstnání:

– Od 2019: Entomologický ústav, Biologické centrum Akademie Věd ČR
– 2016–2018: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (technik)
– 2016: Brigáda v ZOO Protivín

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2018 – Mt. Cameroon, Kamerun; Výzkum lesních polinačních sítí (7 týdnů)
– 2017 – International Course of Tropical Ecology, Papua New Guinea; experimenty s hmyzí herbivorií (5 týdnů)
– 2010–2012 Program Otevřená věda pro středoškolské studenty, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice (Dopad predace housenek na larvy parazitoidů, školitel Mgr. Jan Hrček Ph.D.)

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Vstupní seminář pro 1. semestr (KBE/024, spolucvičící)
– Plant-animal interactions (KBE/049, spolucvičící)

Konference:

– Zoologické dny Olomouc 2020 – Pollination networks along elevational gradient Krkonoše: Preliminary results (poster)
– Konference Ekologie 2019, Česká společnost pro ekologii, Olomouc – Specialization of pollination networks along an elevational gradient in the Krkonoše Mts. – Project introduction (poster)

Odkazy:

Laboratoř integrativní ekologie

Back To Top