skip to Main Content

Mgr. Václav John

Školitel: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Téma dizertační práce: Populační ekologie ohrožených druhů hmyzu

Back To Top