skip to Main Content

Mgr. Peter Kmeť

Školitel: prof. RNDr. Michal Žurovec, CSc.

Téma dizertační práce: Nové mechanismy regulace stresové a imunitní odpovědi u Drosophila Melanoogaster

Back To Top