skip to Main Content

prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Research focus:

– insect stress hormones
– oxidative stress
– neuropeptides
– hemolymphic proteins

Contact:

e-mail: kodrik@entu.cas.cz
tel.: +420 387 775 271

 

 

CV

Education:

– 1989: CSc., entomologie (Hormonální řízení vývoje a funkce snovacích žláz)
– 1984-1989: aspirantura, Entomologický ústav, ČSAV v Českých Budějovicích
– 1984: RNDr., zoologie (Změny v obsahu glycidů tukového tělesa hmyzu během vývoje)
– 1979 – 1984: přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Brně

Professional appointments:

– 2010: profesor, Fyziologie živočichů, PřF JU v Č. Budějovicích
– 2000 – 2016: vedoucí katedry Fyziologie živočichů, BF/PřF JU v Č. Budějovicích
– 1999: docent, Fyziologie a vývojová biologie živočichů (Vybrané skupiny hmyzích bílkovin), BF JU v Č. Budějovicích
– od r. 1997: vedoucí laboratoře/oddělení Fyziologie hmyzu/Biochemie a fyziologie hmyzu, Entomologický ústav AV ČR v Č. Budějovicích
– 1993 – 1999: asistent, BF JU v Č. Budějovicích
– od 1990: vědecký pracovník, oddělení fyziologie hmyzu, Entomologický ústav AVČR v Č. Budějovicích

Internships:

– 2002; 2003: Institute of Biochemistry and Biophysics, PAN, Warszawa, Polsko (1; 1 měsíc)
– 1996: Zoological Institute, Katholieke Universiteit, Leuven, Belgie (1 měsíc)
– 1992-1993; 1996-2001: Birkbeck College, University of London, London, Anglie (12; 6 měsíců)
– 1991: Institut fur Zoophysiologie, Rheinische Universitat, Bonn, Německo (3 měsíce)
– 1990: Institute of Entomology, University of Bologna, Itálie (1 měsíc)

Teaching

PřF JU:

– Fyziologie živočichů a člověka (KFZ/230)
– Fyziologie hmyzu (KFZ/405)

PřF UK:
– Fyziologie hmyzu (2000-2004)

Supervising

Master’s theses in prep.:
Prokůpková, N.: Biochemické a fyziologické obranné reakce včely medonosné ve stresových situacích (zadáno 2022)
Kainzová, K.: Obranné reakce včel vůči přírodním toxinům (zadáno 2021)

Doctoral theses in prep.:
Gybas,T.: Vibroakustika u blanokřídlého hmyzu (zadáno 2020)
Černý, J.: Hormonální kontrola obraných reakcí vůči přírodním toxinům (zadáno 2020)
Dvořáček, J.: Existuje u hmyzu základ mozkového systému odměny jako systému komplementárního k stresovému systému? (zadáno 2018)
Stašková T.: Studium procesů řídících metabolickou homeostázu u hmyzu (zadáno 2014; v současnosti přerušeno kvůli opakované MD)

Bachelor’s theses:
Prokůpková, N. (2022). Obranné reakce hmyzu vůči intoxikaci: modelový druh včela medonosná
Kainzová, K. (2021). Vliv přírodních toxinů na včelu medonosnou
Broučková, T. (2021). Hmyzí antistresové reakce vůči přírodním toxinům
Bodláková, K.: (2020). Hormonálně řízená obrana proti hmyzím patogenům
Vávra, J. (2019). Změny v produkci adipokinetických hormonů v různých částech CNS po působení stresových faktorů
Beňová, M. (2017). Effect of adipokinetic hormone on activity of digestive enzymes in Drosophila melanogaster
Černý, J. (2016). Studium adipokinetické hormonální odpovědi na infekci způsobenou entomopatogenní houbou druhu Isaria fumosorosea
Mochanová, M. (2015). Úloha adipokinetického hormonu u octomilky obecné Drosophila melanogaster
Záhorská, E. (2014). Role of adipokinetic hormone Peram-CAH-II in insect reproduction
Adekoya, Y.A. (2014). Role of adipokinetic hormone Pyrap-AKH in insect reproduction
Moravcová, M. (2010). Sezónní změny hladiny adipokinetických hormonů u lýkožrouta smrkového (Ips typographus)
Kuchyňová, D. (2009). Adipokinetický hormon a stress vyvolaný insekticidem u Locusta migratoria
Lusková, M. (2007). Studium prothorakálních žláz u saranče stěhovavé (Locusta migratoria L.)
Zralá, J. (2007). Panbo-Red Pigment Concentration Hormone u Porcellio scaber (stínka obecná)
Patočková, M. (2003). Adipokinetický hormon a energetický metabolismus u bavlníkového škůdce Dysdercus cingulatus  (Fabre)(Heteroptera: Pyrrhocoridae)
Neuwirth, A. (2000). Identifikace neurohormonu serikotropinu v CNS vybraných druhů hmyzu
Maxová, A. (1998). Účinek adipokinetického hormonu u ruměnice pospolné Pyrrhocoris apterus (L.) (Heteroptera)
Kodedová, I. (1997). Výskyt neurohormonu serikotropinu u bource morušového (Bombyx mori)
Šimonovský, M. (1997). Produkce ekdysteroidů v kruhových žlázách u larev Sarcophaga (Neobellieria) bullata.

Master’s theses:
Mochanová, M. (2018). Úloha adipokinetického hormonu v metabolismu základních živin u octomilky obecné Drosophila melanogaster
Zralá, J. (2010). Studium fyziologických funkcí Panbo-RPCH u Porcellio scaber (stínka obecná)
Bártů, I. (2006). Vzájemné ovlivňování funkcí adipokinetického hormonu a juvenilního hormonu u ploštice Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae, Heteroptera)
Patočková, M. (2006). Vliv methoprenu – analogu juvenilního hormonu na účinky adipokinetického hormonu Pyrap-AKH u bavlníkového škůdce Dysdercus cingulatus (Fabricius) (Heteroptera: Pyrrhocoridae)
Neuwirth, A. (2002). Studium produktů prothorakálních žláz u saranče stěhovavé (Locusta migratoria L.)
Maxová, A. (2000). Hormonální regulace aktivace zdrojů energie u křídelních morf ruměnice pospolné Pyrrhocoris apterus (L.) (Heteroptera)

Doctoral theses:
Gautam, U.K. (2020). Effect of the entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea on physiological processes in insects
Ibrahim, E. (2019). Study of adipokinetic hormone role in insects stressed by entomopathogenic nematodes
Zemanová., M. (2017). The anti-oxidative stress response in Drosophila melanogaster: role of adipokinetic hormone and adenosine
Bednářová, A. (2015). Mode of action of adipokinetic hormone at the sub-cellular level in potentiating anti-oxidative responses in insects
Večeřa, J. (2012). The role of insect adipokinetic hormones in oxidative stress
Bártů, I. (2010). Funkce adipokinetických hormonů v metabolismu hmyzích lipidů
Alquicer, G. (2009). Contribution to the study of insect stress hormones

Research and publications

prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc., University of South Bohemia in České Budějovice

prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc., ENTÚ BC AV ČR, v.v.i.

Laboratory of Insect Physiology, ENTÚ BC AV ČR, v.v.i.

Back To Top