skip to Main Content

Mgr. Tereza Koníková

Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Téma dizertační práce: Studium procesů řídících metabolickou homeostázu u hmyzu

Back To Top