skip to Main Content

Mgr. Jarmila Krásová

Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Téma dizertační práce: Fylogeografie drobných savců v horských oblastech východní Afriky

Back To Top