skip to Main Content

Mgr. Arnošt Kudrna

Školitel: prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Téma dizertační práce: Morphology and molecular phylogeny of family Carabidae

Back To Top