skip to Main Content

MSc. Alyssa Malapit Fontanilla

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.

Téma dizertační práce: Supra-specific Janzen-Connell effects: insect herbivores responding to plant phylogeny and chemistry in a Paua New Guinea rainforest

Back To Top