skip to Main Content

MSc. Jana Marešová

Supervisor: MSc. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Fylogeografie holarktických druhů motýlů ve vztahu k jejich biotopu

Back To Top