skip to Main Content

MSc. Priscila Mezzomo

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.

Téma dizertační práce: Induced plant defences, their specificity, and roles in plant protection

Back To Top