skip to Main Content

Mgr. Klára Mičulková

Školitel: prof. RNDr. Magdaléna Hodková, CSc.

Téma dizertační práce: Hormonální řízení stárnutí hmyzu

Back To Top