skip to Main Content

MSc. Vincent Montbel

Školitel: Mgr. Jan Hrček, Ph.D.

Téma dizertační práce: Importance of genetic diversity in eco-evolutionary dynamics

Back To Top