skip to Main Content

Mgr. Anna Mrázová

Školitel: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.

Téma disertační práce: Interakce mezi rostlinami, býložravým hmyzem a predátory: jejich mechanizmy a ekologická důležitost

Back To Top