skip to Main Content

MSc. Anna Mrázová

Supervisor: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Interakce mezi rostlinami, býložravým hmyzem a predátory: jejich mechanizmy a ekologická důležitost

Back To Top