skip to Main Content

MSc. Mélanie Thierry

Školitel: RNDr. Jan Hrček, Ph.D.

Téma dizertační práce: Impact of temperature on the structure of Drosophila-parasitoid food webs

Výzkumné zaměření: Hrcek lab

Back To Top