skip to Main Content

Mgr. Michal Perlík

Školitel: RNDr. Pavel Šebek, Ph.D.

Téma dizertační práce: Congruence of biodiversity patterns between woodland associated Hymenoptera and saproxylic Coleoptera

Back To Top