skip to Main Content

RNDr. Radka Piálková, Ph.D.

Research focus:

– molecular ecology
– behavioral ecology of birds
– ecology of aquatic birds
– brood parasitism
– sex allocation, maternal effects

Kontakt:

e-mail: rpialkova@yahoo.com
tel: +420 387 772 238
room: 255

 

CV

Education:

– 2010: Ph.D., Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta JU. Disertační práce: Selected aspects of reproductive behaviour of the black-headed gull (Larus ridibundus).
– 2008: RNDr., Katedra zoologie, Biologická fakulta JU
– 2002: Mgr., Katedra zoologie, Biologická fakulta JU
– 1999: Bc., Katedra zoologie, Biologická fakulta JU ČB

Professional appointments:

– od r. 2017: Oddělení ekologie ptáků, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, vědecký pracovník
– 2013 – 2015:  Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, ČZU, Praha, postdoc (ESF/MŠMT CZ.1.07/2.3.00/30.0040 (2013-2015))
– od r. 2005:  Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice, vědecký pracovník
– 2003, 2006-2009: Oddělení ekologie ptáků, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, vědecký pracovník
– 2001 – 2002: Laboratoř molekulární taxonomie – společná laboratoř Parazitologického ústavu AV ČR a Biologické fakulty JU, odborný asistent

Internships:

– 2016: Molekulární laboratoř oddělení půdních mikroorganizmů,  Ústav půdní biologie, BC AV ČR
– 2016: Oddělení populační ekologie, Jagelonská Univerzita, Krakow, Polsko
– 2007, 2008: Laboratoř behaviorální ekologie a endokrinologie, University of Groningen, Holandsko
– 2004: Laboratoř reprodukční biologie, University of Szant Istvan, Gödöllõ, Hungary

Fellowships and awards:

Principal investigator:
– 2014-2015:  Role maternálních efektů v reprodukci čejky chocholaté (Vanellus vanellus); Interní Grantová Agentura ČZU (IGA 3141/20144273)
– 2006-2009: Hnízdní parazitizmus jako alternativní reprodukční strategie vrubozobých– geneticko endokrinologický přístup; Grantová agentura Akademie Věd (GA AV KBJ600930611), rok přerušeno z důvodu mateřské dovolené
– 2004-2005: Pohlavně specifická alokace maternálních androgenů a sex ratio u racka chechtavého; MŠMT, Fond Rozvoje VŠ, (FRVŠ: 1069/2004)
– 2003-2004: Reprodukční strategie racka chechtavého (L. ridibundus); Grantová Agentura Jihočeské Univerzity (GAJU: 51/2003/PBF), řešitel

Researcher:
– 2017-2019: Reprodukční strategie obligátního hnízdního parazita: výběr hostitele, poměr pohlaví mláďat a individuální úspěšnost; Grantová agentura České Republiky (GA ČR 17-12262S)

Teaching

PřF JU:
– Ekologie ptáků (KZO/382)
– Molekulární metody v zoologii (KZO/149)
– Ornitologie (KZO/383, cvičící)
– Zoologie obratlovců (KZO/152, cvičící)
– Cvičení ze Zoologie vyšších obratlovců (KZO/156, cvičící)
– Terénní kurzy I (FBI/002, cvičící)

Supervising

Běžící doktorské práce:
Bažant M: Hnízdní ekologie a vybrané aspekty reprodukčního chování pěnice vlašské (Sylvia nisoria) (zadáno 2013)
Hrdlička Roman: Alternativní reprodukční strategie vrubozobých: geneticko-endokrinologický přístup  (přerušeno)

Obhájené magisterské práce:
Bažant, M. (2012). Analýza variability objemu vajec  poláka velkého (Aythya ferina) a poláka chocholačky (Aythya fulicula)

Publications

Research papers:

2015

Abraham, M.M., Požgayová,  M., Procházka, P., Piálková, R., Honza, M. (2015). Is there a sex specific difference between parasitic chicks in begging behaviour ? Journal of Ethology 33: 151-158.

2011

Ležalová-Piálková, R. (2011). Molecular evidence for extra-pair paternity and intraspecific brood parasitism in the Black-headed Gull. Journal of Ornithology 152: 291-295.

2009

Honza, M., Piálková, R., Albrecht, T., Neužilová, Š. (2009). Nest defence against conspecific intruders in the Common Pochard Aythya ferina: natural observations and an experimental test. Acta Ornithologica 44: 151–158.

2008

Ležalová-Piálková, R., Honza, M. (2008). Responses of Black-headed Gulls Larus ridibundus to conspecific brood parasitism. Journal of Ornithology 149: 415-442.

2006

Honza, M., Šicha, V., Procházka, P., Ležalová, R. (2006). Host nest defense against a color-dimorphic brood parasite: great reed warblers (Acrocephalus arundinaceus) versus common cuckoos (Cuculus canorus). Journal of Ornithology 147: 629-637.

2005

Ležalová, R., Tkadlec, E., Oborník, M., Šimek. J, Honza, M. (2005). Should males come first? The relationship between offspring hatching order and sex in the black-headed gull Larus ridibundus. Journal of Avian Biology 36: 478‑483.

Conferences:

– The 38th Annual Meeting of the Waterbird Society (and XIII CECAM), La Paz, Mexico, 2014
– European Conference of Behavioral Biology (ECBB), Praha, Česká Republika, 2014
– Conference of International Society of Behavioral Ecology (ISBE), New York, USA, 2014
– International Wader Study Group Conference (IWGS), Haapsalu, Estonsko, 2014
– Behaviour 2013 (joint meeting of 33rd Ethological Conference and the Association for the study of Animal Behaviour, Newcastke, UK, 2013
– International Wader Study Group Conference (IWGS), Wilhelmshaven, Germany, 2013
– 3th Pan-Europian Duck Symposium, Jindřichův Hradec, Czech Republic, 2012
– 13th International Behavioral Ecology Congress, Perth, Australia, 2010
– 29th International Ethological Conference, Budapest, Hungary, 2005
– 4th Conference of the European Ornithologists´Union, Chemnitz, Germany, 2003
– 5th International Gull Meeting, Porto, Portugal, 2001
– Zoologické dny Brno/Praha/České Budějovice/Ostrava 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Membership in organizations:

– Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea
– Česká společnost ornitologická
– International Wader Study Group
– The Waterbird Society

Back To Top