skip to Main Content

Ing. Ondřej Pivrnec

Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Téma dizertační práce: Ecology and behavior of Russian desman

Back To Top