skip to Main Content

MSc. Tereza pospíšilová

Supervisor: RNDr. Radek Šíma, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Vliv klíštěcích proteinů na hostitele a na přenos patogenů

Back To Top