skip to Main Content

Mgr. Jan Provazník

Školitel: RNDr. Petr Nguyen, Ph.D.

Téma dizertační práce: Bioinformatická analýza nemodelových druhů hmyzu

Back To Top