skip to Main Content

MSc. Jan Provazník

Supervisor: RNDr. Petr Nguyen, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Bioinformatická analýza nemodelových druhů hmyzu

Back To Top