skip to Main Content

doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

– diverzita a evoluce neotropických ryb
– biologie sladkovodních ryb
– fylogenetika a historická biogeografie
– zoologie obratlovců
– evoluce obratlovců

Kontakt:

e-mail: oldrich.rican@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 238
místnost: B 255

 

Publikační a odborná činnost:

anglická verze webu

Back To Top