skip to Main Content

Mgr. Michal Rindoš

Školitel: RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D.

Téma dizertační práce: Molekulární fylogeneze a historická biogeografie bekyňovitých ( Lepidoptera: Erebidae: Lymantriinae)

Back To Top