skip to Main Content

Mgr. Gabriel Šaffa

Školitel: RNDr. Pavel Duda, Ph.D.

Téma dizertační práce: Evoluce socio-kulturních adaptací: fylogenetická mezikulturní perspektiva

Back To Top