skip to Main Content

Mgr. Kateřina Šandlová

Školitel: Mgr. Martina Komárková, Ph.D.

Téma dizertační práce: Analýza sociálních interakcí koňovitých (Equidae) a jejich behaviorálního kontextu se zaměřením na interakce hřebec-hříbě.

Back To Top