skip to Main Content

Msc. Dmitry Shovkoon

Školitel: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.

Téma dizertační práce: Taxonomic and biogeographic revision of the lymantriid moths (Lepidoptera: Erebidae)

Back To Top