skip to Main Content

RNDr. Martina Slapničková

Školitel: doc. Marie Lipoldová, CSc.

Téma dizertační práce: Gene specific sex effects on eosinophil infiltration in leishmaniasis

Back To Top