skip to Main Content

Mgr. Jana Smrčková

Školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Téma dizertační práce: Temporal and topological methods of macroevolutionary analysis of phylogenetic trees

Back To Top