skip to Main Content

MSc. Bartosz Sobociński

Školitel: RNDr. Ing. Lubomír Piálek, Ph.D.

Téma disertační práce: Rapid diversification in Neotropical cichlids

Back To Top