skip to Main Content

MSc. Tereza Stašková

Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Doctoral thesis topic: Studium procesů řídících metabolickou homeostázu u hmyzu

Back To Top