skip to Main Content

Mgr. Michaela Syrová

Výzkumné zaměření:

– behaviorální ekologie
– antipredační chování
– kognitivní etologie ptáků
– bioakustika

Kontakt:

e-mail: syrova.michaela@seznam.cz
tel: +420 387 772 241
místnost: B 263

 

CV

Vzdělání:

– od r. 2013: Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Zoologie
Téma práce: Ontogenetické a sociální determinanty hlasové individuality prasat (Sus scrofa).
– 2011 – 2013: Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Zoologie
Téma práce: How the Red-backed Shrike (Lanius collurio) solves the multiple predator conflict? (in English)
– 2011 – 2014: Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Biologie pro vzdělávání
Téma práce: How the Red-backed Shrike (Lanius collurio) solves the multiple predator conflict? (in English)
– 2007 – 2011: Bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Biologie
Téma práce: Artificial dummies as stimuli in field mobbing experiments. (in English)

Zaměstnání:

– od r. 2017: Odborný pracovník na Katedře zoologie PřF JU, České Budějovice
– 2017-2020: Odborný pracovník na Centru polární ekologie PřF JU, České Budějovice
– 2014-2018: Odborný pracovník na Oddělení etologie VÚŽV, Praha – Uhříněves

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2018, 2017, 2016 (celkem 3 měsíce): Konrad Lorenz Forschungsstelle, Grünau im Almtal (Rakousko)

Granty a ocenění:

– Studentský grant Přírodovědecké fakulty JU – SGA (2012/007)
– Grant Nadace Českého literárního fondu (2012)

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Ekologie (KBE 022, cvičící)
– Ekologie živočichů – cvičení (KBE 125, cvičící)
– Cvičení ze zoologie obratlovců (KZO 157, cvičící)
– Praktikum z etologie I (KZO/362, cvičící)
– Vertebratologická exkurze (KZO 389, garant)
– Mezioborová exkurze (KBO 191, cvičící)
– Terénní praxe I. (pro první semestr) (FBI/002, cvičící)
– Terénní praxe IV. (zoologická část (FBI/194, cvičící)

Školitelství

Běžící bakalářské práce:
Eliška Kovářová: Varovné hlasy krkavcovitých (Corvidae) (zadáno 2019)
Ladislava Krausová: Reakce ťuhýka obecného (Lanius collurio) na kukačku obecnou (Cuculus canorus) (zadáno 2019)

Publikační činnost

Odborné články:

2020

Syrová, M., Hromádková, T., Pavel, V., Veselý, P. (2020). Responses of nesting Arctic terns (Sterna paradisaea) to disturbance by humans. Polar Biology. DOI: 10.1007/s00300-020-02641-2

2019

Linhart, P., Osiejuk, T., Budka, M., Šálek, M., Špinka, M., Policht, R., Syrová, M., Blumstein, D.T. (2019). Measuring individual identity information in animal signals: Overview and performance of available identity metrics. Methods in Ecology and Evolution. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13238

Špinka, M., Syrová, M., Policht, R., Linhart, P. (2019). Early vocal ontogeny in a polytocous mammal: no evidence of sociallearning among sibling piglets, Sus scrofa. Animal Behaviour 151: 9-19. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2019.02.018

2018

Špinka, M., Syrová, M., Policht, R., Linhart, P. (2018). Individual stability in vocalization rates of pre-weaning piglets. Journal of Animal Science. https://academic.oup.com/jas/advance-article/doi/10.1093/jas/skx014/4824915

2017

Syrová, M., Policht, R., Linhart, P., Špinka, M. (2017). Ontogeny of individual and litter identity signaling in grunts of piglets. The Journal of Acoustical Society of America 142: 3116 DOI: 10.1121/1.5010330 http://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.5010330

2016

Syrová, M., Němec, M., Veselý, P., Landová, E., Fuchs, R. (2016). Facing a Clever Predator Demands Clever Responses – Red-Backed Shrikes (Lanius collurio) vs. Eurasian Magpies (Pica pica). PloS ONE 11(7): e0159432. DOI:10.1371/journal. pone.0159432. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0159432

2015

Němec, M., Syrová, M., Dokoupilová, L., Veselý, P., Šmilauer, P., Landová, E., Lišková, S., Fuchs, R. (2015). Surface texture plays important role in predator recognition by Red-backed Shrikes in field experiment. Animal Cognition, 18(1), 259–268, DOI 10.1007/s10071-014-0796-2. http://link.springer.com/article/10.1007/s10071-014-0796-2

Konference:

– Polar ecology conference, České Budějovice, Czech Republic, February 12 – 15, 2020
– Zoologické dny, Olomouc, 6. – 7. 2. 2020
– 46. etologická konference, Bratislava, 7. – 10. 11. 2019
– ASAB 2019 Summer Conference, Konstanz, Germany, August 26 – 28 2019
– Zoologické dny, Brno, 8. – 9. 2 2019
– Zoologické dny, Praha, 8. – 9. 2. 2018
– 44. konference ČSEtS, Jihlava, 22-25.11.2017
– Arctic Science Summit Week, Prague, Czech Republic. April 4-7 2017
– Polar ecology conference, České Budějovice, Czech Republic. September 19-21 2016
– The 8th European Conference of Behavioural Biology; Vienna, Austria. July 12-16 2016
– 42. konference ČSEtS, České Budějovice, 4. – 7. 11. 2015
– The 14th International Behavioral Ecology Congress; Lund, Sweden. August 12-17 2012
– Zoologické dny, Olomouc, 9. – 10. 2. 2012
– The Association for the Study of Animal Behaviour; St Andrews, Scotland. August 18-19 2011
– 38. konference ČSEtS, Kostelec nad Černými lesy, 9. – 12. 11. 2011
– 37 konference ČSEtS, Smolenice, 9. – 12. 11. 2010

Členství v organizacích:

– The Association for the Study of Animal Behaviour
– Česká společnost ornitologická
– Česká a Slovenská etologická společnost (člen předsednictva – pokladník)

Další aktivity:

– Organizace tuzemských konferenci: ČSEtS v Ostravě 2018, ČSEtS v Bratislavě 2019, ČSEtS v Jihlavě 2017, ČSEtS v Českých Budějovicích a Zoologické dny 2016 v Českých Budějovicích, ČSEtS v Českých Budějovicích 2015
– Organizace mezinárodní konference: Student Conference on Behaviour and Cognition 2017 v Českých Budějovicích
– Organizace soustředění pro středoškolské studenty – Jarní/Podzimní Běstvina (od 2015) a Týden se současnou biologií (od 2016)
– Účast na soustředěních Zpátky do lavic (2016) a Víkend pro středoškolské učitele (od 2016)

Back To Top