skip to Main Content

MSc. Michaela Syrová, Ph.D.

Research focus:

– behavioral ecology
– antipredatory behavior
– cognitive ethology of birds
– bioacoustics

Contact:

e-mail: syrova.michaela@seznam.cz
tel: +420 387 772 241
room: B 263

 

CV:

Education:

– since 2013: Ph.D. in Zoology, University of South Bohemia
Doctoral thesis: Antipredační chování ptáků
– 2011 – 2013: Mgr. in Zoology, University of South Bohemia
Master’s thesis: How the Red-backed Shrike (Lanius collurio) solves the multiple predator conflict? (in English)
– 2011 – 2014: Mgr. in Education in Biology, University of South Bohemia
Master’s thesis: How the Red-backed Shrike (Lanius collurio) solves the multiple predator conflict? (in English)
– 2007 – 2011: Bc. in Biology, University of South Bohemia
Bachelor’s thesis: Artificial dummies as stimuli in field mobbing experiments (in English)

Professional appointments:

– od r. 2017: Odborný pracovník na Katedře zoologie PřF JU, České Budějovice
– 2017-2020: Odborný pracovník na Centru polární ekologie PřF JU, České Budějovice
– 2014-2018: Odborný pracovník na Oddělení etologie VÚŽV, Praha – Uhříněves

Internships:

– 2018, 2017, 2016 (celkem 3 měsíce): Konrad Lorenz Forschungsstelle, Grünau im Almtal (Rakousko)

Fellowships and awards:

– Nejlepší studentská přednášky na konferenci ČSEtS 2019 – 2. místo
– Student Grant Agency of the Faculty of Science, University of South Bohemia (2012/007)
– Grant Nadace Českého literárního fondu (2012)

Teaching:

PřF JU:
– Ekologie (KBE 022, cvičící)
– Ekologie živočichů – cvičení (KBE 125, cvičící)
– Cvičení ze zoologie obratlovců (KZO 157, garant)
– Praktikum z etologie I (KZO/362, cvičící)
– Vertebratologická exkurze (KZO 389, garant)
– Mezioborová exkurze (KBO 191, garant)
– Terénní praxe I. (pro první semestr) (FBI/002, cvičící)
– Terénní praxe IV. (zoologická část (FBI/194, cvičící)

Supervising

Bachelor’s theses in prep.:
Jaroslav Bače: Jak ťuhýk obecný rozpoznává kukačku obecnou od krahujce obecného? Vliv klíčových znaků. (zadáno 2023)
Jan Čapek: Vliv intenzity žadonění na míru predace u ťuhýka obecného a kukačky obecné (FZT JU, zadáno 2023)
Johanka Bláhová: Antipredační chování kulíka písečného (Charadrius hiaticula) (zadáno 2022)

Bachelor’s theses:
Kovářová, E. (2023). Varovné hlasy krkavcovitých (Corvidae)
Krausová, L. (2023). Reakce ťuhýka obecného (Lanius collurio) na kukačku obecnou (Cuculus canorus)

Master’s theses:
Krausová, L (2024): Red-backed shrike (Lanius collurio) versus Common cuckoo (Cuculus canorus): Clutch variability and egg recognition
Pilíková, A. (2023). Připravenost středoškolských studentů na vysokoškolskou modulární výuku buněčné a molekulární biologie a genetiky

Publications:

Research papers:

2022

Krausová, L., Veselý, P., Syrová, M., Antonová, K., Fišer, O., Chlumská, V., Pátková, M., Pužej, Š., & Fuchs, R. (2022). Red-backed shrike (Lanius collurio) versus common cuckoo (Cuculus canorus): An example of ineffective cuckoo–hawk mimicry. Ecology and Evolution, 12(12), e9664.

Veselý, P., Syrová, M., Voháňková, M., Havlíček, J., Nácarová, J., & Fuchs, R. (2022). Cowards or clever guys: an alternative nest defence strategy employed by shrikes against magpiesAnimal cognition25(2), 307-317.

2020

Syrová, M., Hromádková, T., Pavel, V., Veselý, P. (2020). Responses of nesting Arctic terns (Sterna paradisaea) to disturbance by humansPolar Biology 43: 399–407.

Davídková, M., Syrová, M., Průchová, A., Nácarová, J., Veselý, P., Bugnyar, T. (2020). Ravens respond to unfamiliar corvid alarmsJournal of Ornithology 161: 967-975.

2019

Linhart, P., Osiejuk, T., Budka, M., Šálek, M., Špinka, M., Policht, R., Syrová, M., Blumstein, D.T. (2019). Measuring individual identity information in animal signals: Overview and performance of available identity metrics. Methods in Ecology and Evolution 10: 1558-1570.

Špinka, M., Syrová, M., Policht, R., Linhart, P. (2019). Early vocal ontogeny in a polytocous mammal: no evidence of sociallearning among sibling piglets, Sus scrofa. Animal Behaviour 151: 9-19.

2018

Špinka, M., Syrová, M., Policht, R., Linhart, P. (2018). Individual stability in vocalization rates of pre-weaning piglets. Journal of Animal Science 96: 11-16.

2017

Syrová, M., Policht, R., Linhart, P., Špinka, M. (2017). Ontogeny of individual and litter identity signaling in grunts of piglets. The Journal of Acoustical Society of America 142: 3116

2016

Syrová, M., Němec, M., Veselý, P., Landová, E., Fuchs, R. (2016). Facing a Clever Predator Demands Clever Responses – Red-Backed Shrikes (Lanius collurio) vs. Eurasian Magpies (Pica pica)PloS ONE 11(7): e0159432.

2015

Němec, M., Syrová, M., Dokoupilová, L., Veselý, P., Šmilauer, P., Landová, E., Lišková, S., Fuchs, R. (2015). Surface texture plays important role in predator recognition by Red-backed Shrikes in field experiment. Animal Cognition 18: 259–268.

Conferences:

– 49. etologická konference, Brno, 3. – 5. 11. 2022
– 48. etologická konference, online, 5. – 6. 11. 2021
– 47. etologická konference, online, 30. – 31. 10. 2020
– Polar ecology conference, České Budějovice, Czech Republic, February 12 – 15, 2020
– Zoologické dny, Olomouc, 6. – 7. 2. 2020
– 46. etologická konference, Bratislava, 7. – 10. 11. 2019
– ASAB 2019 Summer Conference, Konstanz, Germany, August 26 – 28 2019
– Zoologické dny, Brno, 8. – 9. 2 2019
– Zoologické dny, Praha, 8. – 9. 2. 2018
– 44. konference ČSEtS, Jihlava, 22-25.11.2017
– Arctic Science Summit Week, Prague, Czech Republic. April 4-7 2017
– Polar ecology conference, České Budějovice, Czech Republic. September 19-21 2016
– The 8th European Conference of Behavioural Biology; Vienna, Austria. July 12-16 2016
– 42. konference ČSEtS, České Budějovice, 4. – 7. 11. 2015
– The 14th International Behavioral Ecology Congress; Lund, Sweden. August 12-17 2012
– Zoologické dny, Olomouc, 9. – 10. 2. 2012
– The Association for the Study of Animal Behaviour; St Andrews, Scotland. August 18-19 2011
– 38. konference ČSEtS, Kostelec nad Černými lesy, 9. – 12. 11. 2011
– 37 konference ČSEtS, Smolenice, 9. – 12. 11. 2010

Membership in organizations:

– od r. 2019: The Association for the Study of Animal Behaviour
– od r. 2015: Česká společnost ornitologická

– od r. 2016: Česká a Slovenská etologická společnost (člen předsednictva – pokladník 2016-2020)

Other activities:

– Předsedkyně Akademického senátu PřF JU (od r. 2023)
– Člen studentské komory Akademického senátu (AS) PřF JU (2013-2016; místopředseda AS 2014-2016)
– Člen studentské komory AS JU (2014-2017)
– Člen volební komise pro volby do AS PřF JU (2019) a AS JU (2017, 2019, 2020), předseda volební komise pro volby do AS PřF JU (2021)
– Člen disciplinární komise PřF JU (od e. 2019)
– Organizace tuzemských konferenci: ČSEtS v Ostravě 2018, ČSEtS v Bratislavě 2019, ČSEtS v Jihlavě 2017, ČSEtS v Českých Budějovicích a Zoologické dny 2016 v Českých Budějovicích, ČSEtS v Českých Budějovicích 2015
– Organizace mezinárodní konference: Student Conference on Behaviour and Cognition 2017 v Českých Budějovicích
– Organizace soustředění pro středoškolské studenty – Jarní/Podzimní Běstvina (od r. 2015) a Týden se současnou biologií (od e. 2016)
– Účast na soustředěních Zpátky do lavic (2016) a Víkend pro středoškolské učitele (od r. 2016)
Back To Top