skip to Main Content

Mgr. Michaela Uhrová

Školitel: prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Téma dizertační práce: Fylogeneze a druhová diverzita rypošovitých (Bathyergidae)

Back To Top