skip to Main Content

Mgr. Zuzana Vavrušková

Školitel: prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Téma dizertační práce: Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzi u různých druhů rypošů v laboratorních podmínkách

Back To Top