skip to Main Content

Mgr. František Vejmělka

Výzkumné zaměření:

– diverzita a ekologie australských a oceánských savců
– savčí společenstva podél výškových gradientů tropických hor
– ekofyziologie podzemních hlodavců
– adaptace srsti podzemních savců

Kontakt:

e-mail: frvej@seznam.cz
tel.: +420 739 553 824
místnost: B 257

 

 

CV

Narozen: 1994 v Třebíči

Vzdělání:

– od r. 2019: Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Zoologie
Téma práce: Non-volant mammal diversity along tropical atitudinal gradients of Papua New Guinea
Školitel: Mgr. Matěj Lövy Ph.D. Konzultant: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.

– 2016 – 2019: Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Zoologie obratlovců
Téma práce: The detection of thermal windows in subterranean rodents with varied degree of sociality
Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

– 2013 – 2016: Bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Biologie
Téma práce: Charakteristiky srsti podzemních hlodavců ve vztahu k jejich termální biologii
Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Zaměstnání:

– od. r. 2020: Odborný pracovník; Katedra zoologie PřF JU, České Budějovice
– od r. 2019: Výzkumný pracovník; Biologické centrum AV ČR, Laboratoř tropické ekologie
– 2017 – 2018: Odborný pracovník; Katedra zoologie PřF JU, České Budějovice

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2019: Terénní sběr dat, Papua-Nová Guinea (6 měsíců)
– 2017: Debrecen, Maďarsko (Účast na záchranném programu kriticky ohroženého slepce Nannospalax leucodon transsylvanicus (1 týden)
– 2017: University of Pretoria, Jihoafrická Republika (Výzkum povrchové teploty a tělního pokryvu místních rypošovitých) (1 měsíc)
– 2017: Terénní výzkum, Angola (Fylogeografie drobných savců Angoly) (3 týdny)

Granty a ocenění:

– 2020: Description of morphology and anatomy of collected specimens of non-volant mammals from Papua New Guinea with regard to taxonomy; Grant Biologického centra AV ČR (IBERA); hlavní řešitel
– 2020: Molecular barcoding of samples of non-volant mammals from Papua New Guinea; Erasmus+ Traineeship
– 2013: Juniorské prémiové stipendium pro talentované uchazeče PřF JU, České Budějovice

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Cvičení ze zoologie obratlovců (KZO/157, spolucvičící)
– Terénní praxe 1 (FBI/002, spolucvičící)

Školitelství

Běžící magisterské práce:
Daniel Solomon Okena: Ecology of mammal communities along altitudinal gradient in Papua New Guinea (PNG – University of Technology, zadáno 2019, konzultant)

Publikační činnost

Odborné články:

2021

Vejmělka, F., Okrouhlík, J., Lövy, M., Šaffa, G., Nevo, E., Bennett, N.C., & Šumbera, R. (2021). Heat dissipation in subterranean rodents: The role of body region and social organization. Scientific Reports 11, 2029. https://doi.org/10.1038/s41598-021-81404-3.

2020

Volf, M., Laitila, J. E., Kim, J., Sam, L., Sam, K., …, Vejmelka, F., … & Segar, S. T. (2020). Compound Specific Trends of Chemical Defences in Ficus Along an Elevational Gradient Reflect a Complex Selective Landscape. Journal of chemical ecologyhttps://doi.org/10.1007/s10886-020-01173-7.

Konference:

– 2020: Vejmělka F., Lövy M., a Novotný V. Diversita nelétavých savců podél kompletního výškového gradientu na
Papui-Nové Guinei – první výsledky. Zoologické dny 2020 v Olomouci (přednáška).
– 2019: Vejmělka F., Okrouhlík J., Lövy M., a Šumbera R. Detekce termálních oken u podzemních hlodavců s různým stupněm sociality. Zoologické dny 2019 v Brně (přednáška)
– 2018: Vejmělka F. Thermal insulation of subterranean rodents ‑ complex approach and preliminary results. Subterranean Rodent Workshop and 7th European Ground Squirrel Meeting in Budapest (přednáška)
– 2018: Vejmělka F. Thermal insulation of chtonic rodents – can we observe the phenomenon of social thermoregulation? Inter-University Seminar 2018 in Mohelno (přednáška)
– 2016: Vejmělka F., Šumbera R. (2016). Charakteristiky srsti podzemních hlodavců ve vztahu k jejich termální biologii. Zoologické dny 2016 v Českých Budějovicích (poster)

Back To Top