skip to Main Content

Mgr. František Vejmělka

Výzkumné zaměření:

– diverzita a ekologie australských a oceánských savců
– savčí společenstva podél výškových gradientů tropických hor
– ekofyziologie podzemních hlodavců
– adaptace srsti podzemních savců

Kontakt:
e-mail: frvej@seznam.cz
tel.: +420 739 553 824
místnost: B 257

 

 

CV

Narozen: 1994 v Třebíči

Vzdělání:

– od r. 2019: Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Zoologie
Téma práce: Non-volant mammal diversity along tropical atitudinal gradients of Papua New Guinea
Školitel: Mgr. Matěj Lövy Ph.D. Konzultant: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.; MSc. Pierre-Henri Fabre, Ph.D.

– 2016 – 2019: Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Zoologie obratlovců
Téma práce: The detection of thermal windows in subterranean rodents with varied degree of sociality
Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

– 2013 – 2016: Bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Biologie
Téma práce: Charakteristiky srsti podzemních hlodavců ve vztahu k jejich termální biologii
Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Zaměstnání:

– od r. 2023: Vědecký pracovník; Katedra Zoologie Přírodovědecká fakulta UK v Praze
– 2020: Odborný pracovník; Katedra zoologie PřF JU, České Budějovice
– od r. 2019: Výzkumný pracovník; Biologické centrum AV ČR, Laboratoř tropické ekologie
– 2017 – 2018: Odborný pracovník; Katedra zoologie PřF JU, České Budějovice

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2023: Natural History Museum, Londýn, Velká Británie (srovnávací měření, dokumentace a sampling novoguinejských savců) (1 týden)
– 2022: American Museum of Natural History, New York, USA (srovnávací měření, dokumentace a sampling novoguinejských savců) (2 týdny)
– 2022: Bishop Museum, Honolulu, Havaj, USA (srovnávací měření, dokumentace a sampling novoguinejských savců) (3 týdny)
– 2022: Papua New Guinea National Museum and Art Gallery, Port Moresby, Papua-New Guinea  (srovnávací měření, dokumentace a sampling novoguinejských savců) (1 týden)
– 2022: Australian Museum Research Institute, Sydney, Austrálie (srovnávací měření, dokumentace a sampling novoguinejských savců) (5 týdnů)
– 2022: Institut des Sciences de l´Evolution, University of Montpellier, Francie (Molekulární barcoding papuánských nelétavých savců) (11 týdnů)
– 2021: Západní Kapsko, Jižní Afrika (Terénní výzkum ekologie místních rypošovitých) (3 týdny)
– 2021:  Institut des Sciences de l´Evolution, University of Montpellier, Francie (Molekulární barcoding papuánských nelétavých savců) (11 týdnů)
– 2019: Terénní sběr dat, Papua-Nová Guinea (6 měsíců)
– 2017: Debrecen, Maďarsko (Účast na záchranném programu kriticky ohroženého slepce Nannospalax leucodon transsylvanicus (1 týden)
– 2017: University of Pretoria, Jihoafrická Republika (Výzkum povrchové teploty a tělního pokryvu místních rypošovitých) (1 měsíc)
– 2017: Terénní výzkum, Angola (Fylogeografie drobných savců Angoly) (3 týdny)

Granty a ocenění:

– 2023: Synthesys+. Cena pro výzkum v Přírodovědeckém Museu v Londýně. (On the hidden diversity of non-volant mammals from Papua New Guinea: implications for taxonomy and conservation, GB-TAF-8376, hlavní řešitel)
– 2023-2025: Interkace mezi genetikou, ekologií a symbionty ve dvou adaptivních radiacích hlodavců z Nové Guiney; Grantová agentura České republiky (GAČR) 23-07216S (spoluřešitel)

– 2022: Australian Museum Research Institute Visiting Fellowship (Morphological assessment of the taxonomy of Papuan non-volant mammals based on molecular results, hlavní řešitel)
– 2021: Barrande Fellowship Programme (Molecular barcoding of New Guinean mammals from the Finisterre Range, hlavní řešitel)
– 2020: Revealing diversity on our doorstep: A community based multi-taxa survey along Mt. Wilhelm, Papua New Guinea; National Geographic Grant for Biodiversity Exploration and Discovery GR-000047680 (project manager a autor savčí části)
– 2020: Description of morphology and anatomy of collected specimens of non-volant mammals from Papua New Guinea with regard to taxonomy; Grant Biologického centra AV ČR (IBERA); hlavní řešitel
– 2020: Molecular barcoding of samples of non-volant mammals from Papua New Guinea; Erasmus + Traineeship
– 2017-2019: Problémy a řešení termoregulace podzemních savců; Grantová agentura České Republiky (GAČR) 17-19896S (spoluřešitel)
– 2013: Juniorské prémiové stipendium pro talentované uchazeče PřF JU, České Budějovice

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Cvičení ze zoologie obratlovců (KZO/157, spolucvičící)
– Terénní praxe 1 (FBI/002, spolucvičící)

Školitelství

Běžící magisterské práce:
Vojtěch Kovařík: Fylogenetická a taxonomická analýza peniální morfologie u novoguinejských hlodavců (JU, zadáno 2022, konzultant)

Obhájené magisterské práce:
Okena, D.S. (2022): Ecology of mammal communities along altitudinal gradient in Papua New Guinea (PNG – University of Technology, konzultant)

Publikační činnost

Odborné články:

2021

Vejmělka, F., Okrouhlík, J., Lövy, M., Šaffa, G., Nevo, E., Bennett, N.C., & Šumbera, R. (2021). Heat dissipation in subterranean rodents: The role of body region and social organization. Scientific Reports 11, 2029. https://doi.org/10.1038/s41598-021-81404-3.

2020

Volf, M., Laitila, J. E., Kim, J., Sam, L., Sam, K., …, Vejmelka, F., … & Segar, S. T. (2020). Compound Specific Trends of Chemical Defences in Ficus Along an Elevational Gradient Reflect a Complex Selective Landscape. Journal of chemical ecologyhttps://doi.org/10.1007/s10886-020-01173-7.

Kapitoly v monografiích:

2022

Vejmělka, F. (2022). Monitoring your Mammals. In C. Redmond (Ed.). PNG Comunity Conservation – Guidebook for conservation and biodiversity monitoring (pp. 59-74). Madang: New Guinea Binatang Research Centre.

Konference:

–  2023: Vejmělka F., Fabre P-H., Okena D., Lövy M, Helgen K. a Novotný V. Comparing communities of molecularly barcoded non-volant mammals from two complete elevational gradients in New Guinea. International Mammalogical Congress. Anchorage, Aljaška, USA (přednáška).
–  2023: Vejmělka F., Lövy M, Tulai S., Kuyaiva T., Drumo M., Dahl G., Heni A., Okena D., Yama S. a Novotný V. Recording diversity of non-volant mammals in the rainforest-covered mountains of New Guinea. European Conference of Tropical Ecology. České Budějovice (přednáška, předseda sekce).
–  2023: Vejmělka F., Fabre P-H., Lövy M, Helgen K. a Novotný V. Community composition of non-volant mammals along a complete elevational gradient in New Guinea: Fieldwork, Musea, Genetics, and Ecology. Rodens et spatium – International Conference on Rodent Biology. Valladolid, Španělsko (přednáška).
– 2023: Vejmělka F., Okrouhlík J. Šaffa G., Lövy M., a Šumber R. Vliv vnějšího prostředí a biologie druhu na izolační parametry srsti podzemních hlodavců. Zoologické dny 2023 v Brně (přednáška).
– 2022: Vejmělka F. Student Experience and Mobility. Sněm generálních ředitelů odborů pro vysoké školství EU, Paříž (mluvčí).
– 2020: Vejmělka F., Lövy M., a Novotný V. Diversita nelétavých savců podél kompletního výškového gradientu na Papui-Nové Guinei – první výsledky. Zoologické dny 2020 v Olomouci (přednáška).
– 2019: Vejmělka F., Okrouhlík J., Lövy M., a Šumbera R. Detekce termálních oken u podzemních hlodavců s různým stupněm sociality. Zoologické dny 2019 v Brně (přednáška)
– 2018: Vejmělka F. Thermal insulation of subterranean rodents ‑ complex approach and preliminary results. Subterranean Rodent Workshop and 7th European Ground Squirrel Meeting in Budapest (přednáška)
– 2018: Vejmělka F. Thermal insulation of chtonic rodents – can we observe the phenomenon of social thermoregulation? Inter-University Seminar 2018 in Mohelno (přednáška)
– 2016: Vejmělka F., Šumbera R. (2016). Charakteristiky srsti podzemních hlodavců ve vztahu k jejich termální biologii. Zoologické dny 2016 v Českých Budějovicích (poster)

Odkazy:

Článek pro Australian Museum
Zvaná přednáška na Australian Museum Research Institute v Sydney

Back To Top