skip to Main Content

RNDr. Petr Veselý, Ph.D.

Research focus:

– behavioral ecology of birds
– cognitive ecology of birds
– prey-predator interactions
– bird interspecies interactions
– insect mimicry and aposematism

Contact:

e-mail: petr-vesely@seznam.cz
tel: +420 387 772 241
room: B 263

CV

Education:

– 2006 – 2010: doktorské studium, zoologie, Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika, disertační práce: Dangerous prey recognition in avian predators. školitel: RNDr. Roman Fuchs, CSc.
– 2010: RNDr. Katedra Zoologie, Biologická fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika, rigorózní práce: Newly emerged Batesian mimicry protects only unfamiliar prey. Faculty of Science, University of South Bohemia
– 2004 – 2006: navazující magisterské studium Zoologie, Katedra Zoologie, Biologická fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika, magisterská práce: The effect of immediate food experience of an avian predator on the efficacy of protective signals of insect prey. školitel: RNDr. Roman Fuchs, CSc.
– 2001 – 2004: bakalářské studium Biologie; Katedra Zoologie, Biologická fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika, Bakalářská práce: Reaction of great tits and blue tits to the red shieldbug. školitel: RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Professional appointments:

– od r. 2017: Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika, odborný asistent
– 2012 – 2017: Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika, odborný pracovník
– 2006 – 2011: Katedra Zoologie, Biologická fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika, odborný pracovník odborný asistent

Internships:

– 2009: Konrad Lorenz Research Station (Dr. Thomas Bugnyar), University of Vienna, Austria

Fellowships and Awards:

– Aktion Czech Republic-Austria (70p9) Project partner: Christine Schwab, Ph.D. (University of Vienna): Interactions with and learning from heterospecifics in birds. 2014-2015.
– Grantová Agentura Jihočeské univerzity (35/2007/P-PřF), Účinnost výstražné signalizace hmyzí kořisti. 2008.

Teaching

PřF JU:
– Terénní praxe IV – zoologická část (FBI/194, garant)
– Evropská fauna a její ochrana (KZO/143, přednášející)
– Ochrana světové fauny (KZO/164, přednášející)
– Behaviorální ekologie (KZO/147, přednášející)
– Ornitologie (KZO/383, přednášející)
– Seminář behaviorálních věd (KZO/056, cvičící)
– Advances in Behavioural Ecology Research (KZO/105, cvičící)
– Behavioural Ecology (KZO/106, přednášející)

příležitostně
– Cvičení ze zoologie obratlovců (KZO/157, cvičící)
– Ekologie terestrických obratlovců (KZO/365, cvičící)
– Ekologie (KBE/022, cvičící)
– Ekologie, živočichů (KBE/124, cvičící)
– Terénní parazitologie (KPA/482, cvičící)
– Terénní praxe I (pro první semestr) (FBI/002, cvičící)
– Terénní praxe II (Vomáčka) (FBI/190, cvičící)

Supervising

Bachelor’s theses in prep.:
Boháčová, V.: Význam velikosti a klíčových na rozpoznání predátorů rybákem dlouhoocasým (Sterna paradisaea) (zadáno 2023).
Malcová, E.: Mezidruhová kompetice strakapouda velkého a s. prostředního (zadáno 2022).
Máca, M.: Vliv individuální zkušenosti a habitatové nabídky na intenzitu mezidruhové agrese strakapouda velkého (Dendrocopos major) a strakapouda prostředního (Dendrocoptes medius) (zadáno 2023, FZT JU).
Stejskalová, L.: Biotopové preference a ekologická nika strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) (zadáno 2023, FZT JU).

Master’s theses in prep:
Kovářová, E.: Prostorová aktivita havrana polního (Corvus frugilegus) v městském prostředí (zadáno 2023).

Doctoral theses in prep:
Milesi-Gaches, D. P.: Terns, seals and humans: relationship network in face of tourism increase and climate change in Arctic (zadáno 2023).
Fišerová, A.: Mezidruhová kompetice šplhavců (zadáno 2022).
Hromádková, T.: Životní strategie rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea) (zadáno 2015).
Špička, J.: Vliv evoluční a individuální zkušenosti na antipredační chování ptáků (zadáno 2023).

Bachelor’s theses:
Radová, L. (2022) Mezidruhová interakce strakapouda prostředního (Leiopicus medius) a strakapouda velkého (Dendrocopos major)
Borovička, M. (2021) Výstražná signalizace barevných forem slunéčka východního (Harmonia axyridis)
Špička, J. (2021) Rozpoznávání predátorů strakou obecnou (Pica pica)
Truhlářová, A. (2020) Rozpoznávají sýkory kukačku obecnou (Cuculus canorus) od krahujce obecného (Accipiter nisus)?
Davídková, M. (2019). Reakce krkavce velkého (Corvus corax) na heterospecifické varovné hlasy
Buchalová, M. (2017). Přednáška pro střední školy – ohrožení ptáci zemědělské krajiny
Bílá, K. (2015). Ekologické interakce šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris) a šoupálka krátkoprstého (Certhia brachydactyla)
Ernestová, B. (2015). Reakce vrabce polního na slunéčko východní (Harmonia axyridis)
Humlová, A. (2015). Mezidruhová agrese šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris) a šoupálka krátkoprstého (Certhia brachydactyla).
Nováková, N. (2014). Role znaků a geonů v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky: krmítkové experimenty
Buchalová, M. (2014). Analýza varovných hlasů sýkory koňadry (Parus major)
Buršíková, M. (2013). Vliv zbarvení predátora na reakce ptáků na krmítku
Drábková, T. (2013). Reakce sýkory koňadry na výstražné signály aposematického hmyzu
Průchová, A. (2012). Význam barvy a tečkovaného vzoru ve výstražné signalizaci slunéčka (Harmonia axyridis)
Karlíková, Z. (2010). Reakce naivních ptačích predátorů na aposematickou kořist
Prášková (Kolářová), M. (2009). Vliv vzoru na reakci ptačího predátora na nechráněnou aposematickou kořist
Luhanová, D. (2009). Vliv vzoru na reakci ptačího predátora na chráněnou aposematickou kořist
Cibulková, A. (2008). Význam barvy v reakci ptačího predátora na aposematickou kořist

Master’s theses:
Munipapa Reddy Ashok Kumar, A. (2023). The effect of season and dominance hierarchy on strategic interaction among birds in mixed-species aggregation.
Borovička, M. (2023). Účinnost barevné signalizace slunéčka východního (Harmonia axyridis) na ptačí predátory.
Špička, J. (2023). Nest defence and predator recognition by Arctic tern (Sterna paradisaea).
Davídková, M. (2022). Reakce sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus) na konspecifické a heterospecifické varovné hlasy v hnízdním kontextu
Romero M. P. (2021) Responses of Blue Tits (Cyanistes caeruleus) and Great Tits (Parus major) to con- and hetero-specifics alarm calls
Mejda, T. (2019) Reakce ptáků na invazní blánatku lipovou (Oxycarenus lavaterae)
Bílá, K. (2017). Reakce vran na konspecifické a heterospecifické varovné hlasy v prostředí ZOO
Buchalová, M. (2017). Přednáška pro střední školy – ohrožení ptáci zemědělské krajiny
Nováková, N. (2017). Role znaků a geonů v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky: obrana hnízda
Beneš, J. (2016). Effect of the search image on the lizard ability to reveal a Batesian mimic
Buršíková, M. (2016). Antipredační chování pěnice vlašské (Sylvia nisoria)
Drábková, T. (2016). Colour pattern does not play a key role in forming a mimetic complex of red-and-black insects. Experiments with naÏve and adult great tits
Sýkorová, J. (2016). Varovná vokalizace pěnice vlašské (Sylvia nisoria)
Karlíková, Z. (2012). Recognition of inconspicuous prey: importance of additional visual cues

Publications

Research papers:

2022

Krausová L, Veselý P, Syrová M, Antonová K, Fišer O, Chlumská V, Pátková M, Pužej Š, Fuchs R (2022) Red-backed shrike (Lanius collurio) vs. common cuckoo (Cuculus canorus): an example of ineffective cuckoo-hawk mimicry. Ecology and Evolution, 12 (12): e9664, DOI:10.1002/ece3.9664.

Veselý P, Syrová M, Voháňková M, Havlíček J, Nácarová J, Fuchs R (2022) Cowards or clever guys: an alternative nest defence strategy employed by shrikes against magpies. Animal Cognition, 25: 307-317, DOI10.1007/s10071-021-01552-x

2021

Antonová, Veselý P, Fuchs R (2021) Untrained birds’ ability to recognise predators with changed body size and colouration in a field experiment. BMC Ecology and Evolution, 21: 21-74, DOI: 10.1186/s12862-021-01807-8.

Němec M, Součková T, Veselý P, Fuchs R (2021) A kestrel without hooked beak and talons is not a kestrel for the red-backed shrike (Lanius collurio). Animal Cognition, 24: 957–968, DOI: 10.1007/s10071-020-01450-8.

Soukupová T, Veselý P, Fuchs R (2021) Wariness to colour patterns: birds versus European red-and-black insects. Ecological Entomology, 46: 1157-1164, DOI: 10.1111/een.13060

Veselý P, Dobrovodský J, Fuchs R (2021) Predation by avian predators may have initiated the evolution of myrmecomorph spiders. Scientific Reports, 11: 1, DOI: 10.1038/s41598-021-96737-2

2020

Nováková N, Veselý P, Fuchs R (2020) Object categorization by wild ranging birds- nest defence. Animal Cognition, 23:203-213, DOI: 10.1007/s10071-019-01329-3.

Syrová M, Hromádková T, Pavel V, Veselý P (2020) Responses of nesting Arctic terns (Sterna paradisaea) to disturbance by humans. Polar Biology, 43(5), 399-407, DOI: 10.1007/s00300-020-02641-2.

Davídková M, Veselý P, Syrová M, Nácarová J, Bugnyar T (2020) Ravens respond to unfamiliar corvid alarms. Journal of Ornithology, 161, 967-975, DOI: 10.1007/s10336-020-01781-w.

2019

Aslam M, Veselý P, Nedvěd, O (2019). Response of passerine birds and chicks to larvae and pupae of ladybirds. Ecological Entomology, 44, 792-799, DOI: 10.1111/een.12756.

Nováková, N, Veselý, P, Fuchs, R (2019). Object categorization by wild ranging birds in nest defence. Animal Cognition, DOI: 10.1007/s10071-019-01329-3.

2018

Strnadová I, Němec M, Strnad M, Veselý P, Fuchs R (2018) The nest defence by the red-backed shrike (Lanius collurio) – support for the vulnerability hypothesis. Journal of Avian Biology, 49, e01726, DOI: 10.1111/jav.01726. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jav.01726

Nácarová J, Veselý P, Bugnyar T (2018) Ravens adjust their antipredatory responses to con- and heterospecific alarms to the perceived threat. Ethology, 124, 609-616, DOI: 10.1111/eth.12764. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eth.12764

Nácarová J, Veselý P, Fuchs R (2018) Effect of the exploratory behaviour on a bird’s ability to categorize a predator. Behavioural Processes, 151, 89–95, DOI: 10.1016/j.beproc.2018.03.021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376635717304916

Ceryngier P, Nedvěd O, Grez AA, Riddick EW, Roy HE, San Martin G, Steenberg T, Veselý P, Zaviezo T, Zúñiga-Reinoso Á, Haelewaters D (2018) Predators and parasitoids of the harlequin ladybird, Harmonia axyridis, in its native range and invaded areas. Biological Invasions, 20, 1009–1031, DOI: 10.1007/s10530-017-1608-9. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10530-017-1608-9.pdf

2017

Nováková N, Veselý P, Fuchs R (2017) Object categorization by wild ranging birds – winter feeder experiments. Behavioural Processes, 143, 7-12, DOI: 10.1016/j.beproc.2017.08.002. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376635717303017

Beneš J, Veselý P (2017) The ability of lizards to identify an artificial Batesian mimic. Zoology, DOI: 10.1016/j.zool.2017.05.010. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944200616300988

Veselý P, Ernestová B, Nedvěd O, Fuchs R (2017) Do predator energy demands or previous exposure influence protection by aposematic coloration of prey? Current Zoology, 63(3): 259-267, DOI: 10.1093/cz/zow057. https://academic.oup.com/cz/article/63/3/259/3057022/Do-predator-energy-demands-or-previous-exposure

Bílá K, Beránková J, Veselý P, Bugnyar T, Schwab C (2017) Responses of urban crows to con- and hetero-specific alarm calls in predator and non-predator zoo enclosures. Animal Cognition, 20(1): 43-51, DOI: 10.1007/s10071-016-1047-5. https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-016-1047-5

2016

Karlíková Z, Veselý P, Beránková J, Fuchs R (2016) Low ability of great tits to discriminate similarly inconspicuous edible and inedible prey. Ethology, 122(2), 180-191, DOI: 10.1111/eth.12454. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eth.12454/epdf

Turini A, Veselý P, Fuchs R (2016) Five species of passerine bird differ in their ability to detect Batesian mimics. Biological Journal of The Linnean Society, 117, 832-841. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bij.12708/pdf

Syrová M, Němec M, Veselý P, Landová E, Fuchs R (2016) Facing a Clever Predator Demands Clever Responses – Red-Backed Shrikes (Lanius collurio) vs. Eurasian Magpies (Pica pica). PloS ONE 11(7): e0159432. doi:10.1371/journal. pone.0159432. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0159432

Veselý P, Ernestová B, Nedvěd O, Fuchs R (2016 online) Do predator energy demands or previous exposure influence protection by aposematic coloration of prey? Current Zoology, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/cz/zow057. http://cz.oxfordjournals.org/content/early/2016/05/09/cz.zow057

Veselý P, Buršíková M, Fuchs R (2016 online) Birds at the winter feeder do not recognize an artificially coloured predator. Ethology, DOI: 10.1111/eth.12565. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eth.12565/epdf

2015

Němec M, Syrová M, Dokoupilová L, Veselý P, Šmilauer P, Landová E, Lišková S, Fuchs R (2015) Surface texture plays important role in predator recognition by Red-backed Shrikes in field experiment. Animal Cognition, 18(1), 259-268, DOI 10.1007/s10071-014-0796-2. http://link.springer.com/article/10.1007/s10071-014-0796-2

Beránková J, Veselý P, Fuchs R (2015) The role of body size in predator recognition by untrained birds. Behavioural Processes, 120, 128-134, DOI10.1016/j.beproc.2015.09.015. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376635715300450

Kučera T, Kloubcová P, Veselý P (2015) Diverse vegetation in a spa town supports human social benefits of urban birds. Biodiversity and Conservation, 24(13), 3329-3346, DOI 10.1007/s10531-015-0974-9. http://link.springer.com/article/10.1007/s10531-015-0974-9

2014

Cibulková A, Veselý P, Fuchs R (2014) Importance of conspicuous colours in warning signals? The Great tit’s (Parus major) point of view. Evolutionary Ecology, 28(3), 427-439; DOI: 10.1007/s10682-014-9690-2. http://link.springer.com/article/10.1007/s10682-014-9690-2

Beránková J, Veselý P, Sýkorová J, Fuchs R (2014) The role of key features in predator recognition by untrained birds. Animal Cognition, 17(4), 963-971; DOI: 10.1007/s10071-014-0728-1. http://link.springer.com/article/10.1007/s10071-014-0728-1

Průchová A, Nedvěd O, Veselý P, Ernestová B, Fuchs R (2014) Visual warning signals of the ladybird Harmonia axyridis: the avian predators’ point of view. Entomologia Experimentalis et Applicata, 151(2), 128-134, DOI: 10.1111/eea.12176. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eea.12176/epdf

2013

Veselý P, Luhanová D, Prášková M, Fuchs R (2013) Generalization of mimics imperfect in colour patterns: the point of view of wild avian predators. Ethology, 119, 138-145. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eth.12045/epdf

Tesařová M, Fric Z, Veselý P, Konvička M, Fuchs R (2013) European checkerspots (Melitaeini: Lepidoptera, Nymphalidae) are not aposematic – the point of view of great tits (Parus major). Ecological Entomology, 38(2), 155-163. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/een.12001/epdf

Veselý P, Veselá S, Fuchs R (2013) The responses of Central European avian predators to an allopatric aposematic true bug. Ethology Ecology & Evolution, 25(3), 275-288. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03949370.2013.798351

2012

Strnad M, Němec M, Veselý P, Fuchs R (2012) Red-backed Shrikes (Lanius collurio) adjust the mobbing intensity, but not mobbing frequency, by assessing the potential threat to themselves from different predators. Ornis Fennica, 89(3), 206-215. http://search.proquest.com/docview/1143062601/fulltextPDF/41C25898ADA042AFPQ/1?accountid=9646

2010

Prokopová M, Veselý P, Fuchs R, Zrzavý J (2010) The role of size and colour pattern in protection of developmental stages of the red firebug (Pyrrhocoris apterus) against avian predators. Biological Journal of The Linnean Society, 100, 890-898. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8312.2010.01463.x/epdf

2009

Veselý P, Fuchs R (2009) Newly emerged Batesian mimicry protects only unfamiliar prey. Evolutionary Ecology, 23(6): 919-929, DOI 10.1007/s10682-008-9281-1. http://link.springer.com/article/10.1007/s10682-008-9281-1

Dolenská M, Nedvěd O, Veselý P, Tesařová M, Fuchs R (2009) What constitutes optical warning signals of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) towards bird predators: colour, pattern or general look? Biological Journal of the Linnean Society, 98(1), 234-242. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8312.2009.01277.x/epdf

2006

Veselý P, Veselá S, Fuchs R, Zrzavý J (2006) Are gregarious red-black shieldbugs, Graphosoma lineatum (Hemiptera: Pentatomidae), really aposematic? An experimental approach. Evolutionary Ecology Research, 8, 881–890. http://www.evolutionary-ecology.com/abstracts/v08/1976.html

Popular science articles:

2015

Veselý P. (2015) Prapodivný predátor je pořád predátor. Scientific American české vydání, únor 2015, str. 85. www.sciam.cz/files/PrF_JU_web.pdf
Veselý P. (2015) Slunéčka před vrabci nic nezachrání. Scientific American české vydání, říjen 2015, str. 60. www.sciam.cz/files/SA_JU_web.pdf
Veselý P. (2015) Sousedské vztahy našich šoupálků. Scientific American české vydání, říjen 2015, str. 61. www.sciam.cz/files/SA_JU_web.pdf

2014

Nedvěd O, Veselý P (2014) Odstrašující puntíky – fungování výstražného zbarvení slunéček proti ptačím predátorům. Živa 5/2014, str. 234-236. http://ziva.avcr.cz/2014-5/odstrasujici-puntiky-fungovani-vystrazneho-zbarveni-slunecek-proti-ptacim-predatorum.html

Monographs:

2019

Fuchs, R., Veselý, P., Nácarová, J. (2019). Predator recognition in birds: The use of key features. Springer Briefs in Animal Sciences, Springer, Cham, Switzerland, DOI: 10.1007/978-3-030-12404-5, ISBN: 978-3-030-12402-1.

Conferences:

– Zoologické dny 2024, Ostrava, únor 2024
– 50. konference Československé etologické společnosti, Stará Lesná, listopad 2023
– Zoologické dny 2023, Brno, únor 2023
– 49. konference Československé etologické společnosti, Brno, listopad 2022
– Zoologické dny 2020, Olomouc, únor 2020
– 48. konference Československé etologické společnosti, online, listopad 2021
– 47. konference Československé etologické společnosti, online, listopad 2020
– 46. konference Československé etologické společnosti, Bratislava, listopad 2019
– Šestá jihočeská ornitologická conference, České Budějovice, září 2019
– ASAB Summer Meeting 2019, Konstanz, Německo, srpen 2019
– Zoologické dny 2019, Brno, únor 2019
– 45. konference Československé etologické společnosti, Ostrava, listopad 2018
– Zoologické dny 2018, Praha, únor 2018
– 44. konference Československé etologické společnosti, Jihlava, listopad 2017
– 4th European Student Conference on Behaviour and Cognition, České Budějovice, September 2017
– Zoologické dny 2017, Brno, únor 2017
– VIII European Conference on Behavioural Biology, Vienna, Austria, July 2016
– Zoologické Dny 2016, České Budějovice, únor 2016 (organizátor)
– 42. konference Československé etologické společnosti, České Budějovice, listopad 2015 (organizátor)
– Ekologie 2015 – konference ČSPE, České Budějovice, říjen 2015
– KLF Graduate meeting, Grünau im Almtal, Austria, September 2015
– VII European Conference on Behavioural Biology, Prague, Czech Republic, July 2014
– Zoologické Dny 2013, Brno, únor 2013
– 14th International Congress in Behavioural Ecology ISBE, Lund, Sweden August 2012
– Zoologické Dny 2012, Olomouc, únor 2012
– 38. konference Československé etologické společnosti, Kostelec nad Černými lesy, listopad 2011
– ASAB, Summer Conference, St Andrews, Scotland August 2011
– 2nd TOK conference of CompCog, Prague, Czech Republic, May 2011
– 37. konference Československé etologické společnosti, Smolenice, listopad 2010
– 31st International Ethological Conference, Rennes, France, August 2009
– Zoologické Dny 2009, Brno, únor 2009
– Zoologické Dny 2008, České Budějovice, únor 2008
– VIIIth European Congress of Entomology: Izmir Turkey: September 2006
– 10th International Congress in Behavioural Ecology ISBE, Jyväskylä, Finland, June 2004

 

Links:

Center of cognitive ethology

Back To Top