skip to Main Content

Mgr. Kamila Vlčková

Školitel: MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D.

Téma dizertační práce: Příčiny a důsledky variability v koncentraci krevní glukózy u ptáků a její propojení s mechanismy energetického metabolizmu a stresové odpovědi

Back To Top